Teorija kretanja drumskih vozila

TEORIJA KRETANJA DRUMSKIH VOZILA

VI SEMESTAR (2+2), ESPB = 4

Opšte informacije o predmetu i programu

Materijali sa predavanja

P00 TKDV uvod

P01 kotrljanje elasticnog tocka i otpor kotrljanja

P02 aerodinamika

P03 uzduzna dinamika

P04 otpori kretanja

P05 prenos snage i VBK

P06 maksimalna brzina

P07 uzduzni nagib

P08 ubrzanje

P09 potrosnja goriva

P10 prijanjanje gume

P11 mehanizam uzduznog klizanja

P12 veza prijanjanja i klizanja

P13 kocenje

P14 povodjenje pneumatika

P15 model za bocnu dinamiku

P16 stacionarno kretanje u krivini – analiza upravljivosti

Materijali sa vežbi

Materijali za seminarski rad

Uputstvo za izradu seminarskog zadatka – slajdovi

Uputstvo za izradu vučnog proračuna

Katalozi pneumatika – Continental (izvor: www.conti-online.com)

Dodatni materijali

 

….

Ispitna pitanja

Spisak ispitnih pitanja 2018