Teorija kretanja drumskih vozila

TEORIJA KRETANJA DRUMSKIH VOZILA

VI SEMESTAR (2+2), ESPB = 4

Opšte informacije o predmetu i programu

Materijali sa predavanja

TKDV P01 Uvod

TKDV P02 Sile koje deluju na vozilo

TKDV P03 Kočenje

TKDV P04 Vučno-brzinske performanse vozila

TKDV P05 Bočna dinamika – stacionarno kretanje

TKDV P06 Bočna dinamika – tranzijentni režimi

TKDV P07 Vertikalna dinamika i oscilacije vozila

Materijali sa vežbi

V01 Statika vozila

Materijali za seminarski rad

Uputstvo i propozicije (slajdovi)

Uputstvo za izradu vučnog proračuna

Katalozi pneumatika – Continental (izvor: www.conti-online.com)

Dodatni materijali

Uputstvo za rad sa programima Matlab i Octave Forge (radna verzija 22.3.2018.)

Objašnjenje deformacionog klizanja i proklizavanja: animacija (YouTube)

Primer proračuna efikasnosti kočenja: Excel fajl

 

….

Ispitna pitanja

Spisak ispitnih pitanja 2018