This image has an empty alt attribute; its file name is Mehart-logo-u-boji11-1-e1687286144765-1024x419.png

Da li ste znali da ne postoji nikakav vid tehničke dokumentacije satnog mehanizma tornja Petrovaradinske tvrđave, najpoznatije turističke atrakcije grada Novog Sada? Petrovaradinska tvrđava stara je više od tri veka, i kao takva predstavlja kulturnu baštinu i svedočanstvo istorije grada.
§ § §
Predstavljamo vam projekat Mehart, projekat očuvanja, zaštite i promocije satnog mehanizma tornja Petrovaradinske tvrđave. Ideja za projekat nastala je na inicijativu nastavnog osoblja Fakulteta tehničkih nauka, a istom se pridružila i grupa studenata sa Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo.
§ § §
Realizacija projekta podrazumeva izradu kompletne tehničke dokumentacije originalne izvedbe satnog mehanizma, uz prateće inženjerske proračune; realizaciju digitalnog modela satnog mehanizma itornja, u prirodnoj veličini; simulaciju i animaciju unutrašnjosti istog.
§ § §
Kako su studenti Fakultetatehničkih nauka učesnici samog projekta, tako pored grada Novog Sada, benefite mogu očekivati i fakultet i studenti. Sticanje praktičnog iskustva, novih veština i znanja, kao i pisanje završnih radova na temu, stavke su koje su privukle studente da se uključe u realizaciju projekta.


PRVI KORACI

Sam početak projekta obeležilo je detaljno upoznavanje sa mehanizmom sata što je usledilo proračunima mašinskih delova koji se sastoje iz kinematske i dinamičke analize. Studenti su koristili Microsoft Excel kako bi ceo proces pojednostavili i izvršili parametrizaciju.

Sastanak tima 28.03.2023.
Neke od skica i proračuna mehanizma sata.

POSETA TORNJU

U petak, 9. juna 2023, svi članovi tima, studenti i nastavnici, su posetili toranj Petrovaradinske tvrđave. Studenti su prvi put videli mehanizam sata. Na terasi ispred tornja sniman je reklamni materijal projekta u cilju predstavljanja projekta i diseminacije.

Tim projekta MEHART ispred tornja sata.
Snimanje materijala za promociju projekta.

MERENJE MEHANIZMA

Merenja elemenata mehanizma započeta su 1. avgusta 2023. i trajala su do 7. avgusta 2023. U tom periodu, studenti su, raspodeljeni po timovima, posećivali toranj po danima, uz nadležnost asistenata. Izrađene su skice i uzete su mere svih elemenata satnog mehanizma.

Uzimanje mera elemenata satnog mehanizma.
Skica sa merama zupčanika satnog mehanizma.
Što je ispalo, mora se i pokupiti.

POČECI MODELIRANJA I DIGITALIZACIJE MEHANIZMA

Nakon kupljene licence softvera SolidWorks, studenti su otpočeli modeliranje elemenata i sklopova mehanizma koristeći dimenzije koje su uzeli u prethodnoj fazi projekta.

CAD model jednog podsklopa vratila mehanizma.
CAD model podsklopa rama satnog mehanizma.
Animacija dela satnog mehanizma u nosećpj konstrukciji.