NAUKA I RAZVOJ

Naučno-istraživački rad je od samog osnivanja našeg Fakulteta bio usmeren na razvijanje postojećeg znanja iz tehničkih nauka, na otkrivanje novih saznanja i na primenu postojećeg znanja u procesu proizvodnje.

Uspešan razvoj naučno-istraživačke delatnosti odnosno uspešnost naučno-istraživačkog kadra u nekoj organizaciji ogleda se u broju objavljenih knjiga, radova i saznajnom značaju tih radova, zatim u praktičnoj primeni novootkrivenog znanja, broju patenata, tehničkih rešenja i inovacija.

Najvažniji ciljevi naučnih istraživanja na Departmanu za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo su sledeći:

  • realizacija teorijskih i eksperimentalnih istraživanja u okviru projekata,
  • rešavanje aktuelnih tehničkih problema iz različih grana mašinske industrije,
  • objavljivanje najnovijih rezultata istraživanja u naučnim i stručnim časopisima, odnosno konferencijama,
  • pisanje savremenih fakultetskih udžbenika i stručnih knjiga za inženjere 21. veka,
  • razvoj novih tehničkih rešenja i patentiranje inovacija itd.