Saradnja sa privredom: Katedra za motore i vozila

Kontakti za saradnju sa privredom

Sekretarijat Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo:

tel.: 021/ 485 2366, fax: 021/ 635 0592

Ispitivanje vozila prepravljenih na pogon gasovitim gorivom (TNG, KPG):

Kontrolisanje vozila koja se uvoze kao upotrebljavana:

Ispitivanje prepravljenih motornih i priključnih vozila:

Ispitivanje vozila za prevoz opasnih materija (ADR):

Veštačenja iz oblasti drumskih vozila i motora SUS: