TEME ZAVRŠNIH RADOVA

Lista mogućih tema i mentora za izradu završnih radova na OAS (osnovne akademske – diplomski bečelor rad) i MAS (master akademske – master rad) studijama koje nude nastavnici Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo možete naći na sledeće linku: