PUBLIKACIJE

Značajnija izdanja

Katedra za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku:

 • Živanić D., Ilanković N.: Autodesk Inventor Professional – Praktikum za vežbe, FTN Izdavaštvo, 2023.
 • Živanić D., Ilanković N.: Neprekidni i automatizovani transport – Zbirka zadataka, FTN Izdavaštvo, 2022.
 • Zuber N.: Vibrodijagnostika rotirajućih mašina, FTN Izdavaštvo, 2021.
 • Šostakov R,. Zelić A., Živanić D.: Bezbednost i zaštita na radu sa mašinama unutrašnjeg transporta, FTN Izdavaštvo, 2021.
 • Georgijević M.: Tehnička logistika, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2011.

Katedra za motore i vozila:

 • Ružić D.: Mikroklima u motornim vozilima, monografija,  FTN Izdavaštvo, 2016.
 • Stojić B.: Teorija kretanja drumskih vozila, FTN – edicija Tempus DIAUSS JP 516729-2011, Novi Sad, 2015.
 • Poznanović N., Ružić D.: Osnovi motornih vozila, FTN – edicija Tempus DIAUSS JP 516729-2011, Novi Sad, 2015.
 • Agošton D., Ružić D., Stojić B.: Nadgradnje teretnih vozila, FTN – edicija Tempus DIAUSS JP 516729-2011, Novi Sad, 2015.
 • Stojić B., Poznanović N., Ružić D., Dorić J.: Drumska vozila, FTN – edicija Tempus DIAUSS JP 516729-2011, Novi Sad, 2015.
 • Ružić D.: Motori SUS u praksi – eksploatacija, održavanje i remont, Mikro knjiga, Beograd, 2014.
 • Torović T., Antonić Ž.: Osnovi motora SUS (FTN Izdavaštvo)
 • Časnji F., Torović T., Muzikravić V.: Energetska efikasnost traktora (FTN Izdavaštvo)
 • Klinar I.: Motori sa unutrašnjim sagorevanjem (FTN Izdavaštvo)
 • Klinar I.: Tehnička eksploatacija mašina (FTN Izdavaštvo)

Katedra za mašinske elemente, teorija mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo:

 • Kuzmanović S.: Mašinski elementi, oblikovanje proračun i primena (FTN Izdavaštvo)
 • Kuzmanović S.: Industrijski dizajn (FTN Izdavaštvo)
 • Kuzmanović S., Ikonić M., Anišić Z.: Menadžment životnim ciklusom proizvoda (FTN Izdavaštvo)
 • Kuzmanović S.: Univerzalni zupčasti reduktori sa cilindričnim zupčanicima(FTN Izdavaštvo)
 • Kuzmanović S., Trbojević R., Rackov M.: Zbirka zadataka iz mašinskih elemenata (FTN Izdavaštvo)
 • Zlokolica M., Čavić M, Kostić M.: Mehanika mašina (FTN Izdavaštvo)
 • Kuzmanović S., Rackov M.: Bezazorni prenosnici u vojnom mašinstvu, Kumulativna naučnotehnička informacija, Vol.47, br.1, Vojnotehnički institut, Beograd, 2012.
 • Čavić M., Kostić M., Zlokolica M.: Prenosnici snage i kretanja (FTN Izdavaštvo)