Saradnja sa privredom: Katedra za mašinske elemente,
teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo

Kontakti za saradnju sa privredom:

Sekretarijat Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo: