OGLASNA TABLA

27.11.2023.

Obaveštenje

Drugi teorijski kolokvijum iz Mašinskih elemenata biće održan u četvrtak 7. decembra od 10.15 u amfiteatru A2.

Predmetni nastavnik:
prof. dr Milan Rackov

21.11.2023.

Obaveštenje

Prvi teorijski kolokvijum iz Osnova mašinskih elemenata će biti održan u utorak 5.12. sa početkom u 11.15 časova u učionici MI B4-2

Predmetni nastavnik:
prof. dr Milan Rackov

20.11.2023.

Rezultati prvog testa iz predmeta Osnova mašinstva
(Elektro OSS)

Predmetni nastavnik:
prof. dr Milan Rackov

20.11.2023.

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma iz predmeta Mašinski elemenati 1 održanog 17.11.2023.
(Mehatronika)

Predmetni nastavnik:
prof. dr Milan Rackov

19.11.2023.

 Rezultati prvog zadatka iz predmeta Osnove mašinskih elemenata održanog 18.11.2023.
(Mašinstvo – Energetika i procesna tehnika)

Za uvid u radove, obratiti se predmtnom asistentu.

Predmetni nastavnik:
prof. dr Milan Rackov

18.11.2023.

TERMINI ZA OVERU TAČAKA GRAFIČKOG RADA NA PREDMETU
MAŠINSKI ELEMENTI 1
(MEHATRONIKA)

Overa tačaka grafičkog rada iz predmeta Mašinski elementi 1 na smeru Mehatronika, će se održati u narednim terminima:

 • UTORAK (21.11):              10:15 ÷ 11:45 h
 • ČETVRTAK (23.11):           15:00 ÷ 16:30 h
 • PETAK (24.11):                  14:15 ÷ 15:45 h

Predmetni asistent:
Srđan Nikačević

18.11.2023.

TERMINI ZA OVERU TAČAKA GRAFIČKOG RADA NA PREDMETU
MAŠINSKI ELEMENTI
(PROIZVODNO MAŠINSTVO)

Overa tačaka grafičkog rada iz predmeta Mašinski elementi na smeru Proizvodno mašinstvo, će se održati u narednim terminima:

 • PONEDELJAK (20.11):    12:15 ÷ 13:45 h
 • SREDA (22.11):                08:45 ÷ 10:15 h
 • PETAK (24.11):                16:00 ÷ 17:30 h

Predmetni asistent:
Srđan Nikačević

13.11.2023.

! IZMENA !
TERMINI ZA OVERU TAČAKA GRAFIČKOG RADA NA PREDMETU

MAŠINSKI ELEMENTI

(PROIZVODNO MAŠINSTVO)

Overa tačaka grafičkog rada iz predmeta Mašinski elementi na smeru Proizvodno mašinstvo, će se održati u narednim terminima:

 • PONEDELJAK (13.11):    16:00 ÷ 17:30 h
 • SREDA (15.11):                08:45 ÷ 11:00 h
 • PETAK (17.11):               16:45 ÷ 18:15 h

Predmetni asistent:
Srđan Nikačević

13.11.2023.

! IZMENA !
TERMINI ZA OVERU TAČAKA GRAFIČKOG RADA NA PREDMETU

MAŠINSKI ELEMENTI 1

(MEHATRONIKA)

Overa tačaka grafičkog rada iz predmeta Mašinski elementi 1 na smeru Mehatronika, će se održati u narednim terminima:

 • UTORAK (14.11):              14:15 ÷ 15:45 h – OTKAZANO
 • SREDA (15.11):                  14:15 ÷ 16:30 h
 • ČETVRTAK (16.11):           15:00 ÷ 16:30 h – OTKAZANO
 • PETAK (17.11):                  14:15 ÷ 16:30 h

Predmetni asistent:
Srđan Nikačević

10.11.2023.

 Rezultati prvog zadatka iz predmeta Mašinski elementi 1 održanog 03.11.2023.
(Mehatronika)

Uvid u radove će se održati u utorak u 11:00h u kancelariji 907.

Predmetni nastavnik:
prof. dr Milan Rackov

10.11.2023.

TERMINI ZA OVERU TAČAKA GRAFIČKOG RADA NA PREDMETU
MAŠINSKI ELEMENTI
(PROIZVODNO MAŠINSTVO)

Overa tačaka grafičkog rada iz predmeta Mašinski elementi na smeru Proizvodno mašinstvo, će se održati u narednim terminima:

 • PONEDELJAK (13.11):    16:00 ÷ 17:30 h
 • SREDA (15.11):                08:45 ÷ 11:00 h
 • PETAK (17.11):                16:00 ÷ 17:30 h

Predmetni asistent:
Srđan Nikačević

07.11.2023.

! ISPRAVKA !
TERMINI ZA OVERU TAČAKA GRAFIČKOG RADA NA PREDMETU
MAŠINSKI ELEMENTI
(PROIZVODNO MAŠINSTVO)

Overa tačaka grafičkog rada iz predmeta Mašinski elementi na smeru Proizvodno mašinstvo, će se održati u narednim terminima:

 • PONEDELJAK (06.11):    12:15 ÷ 13:45 h
 • SREDA (08.11):                08:45 ÷ 11:00 h
 • PETAK (10.11):                16:00 ÷ 17:30 h

Predmetni asistent:
Srđan Nikačević

07.11.2023.

TERMINI ZA OVERU TAČAKA GRAFIČKOG RADA NA PREDMETU
MAŠINSKI ELEMENTI 1
(MEHATRONIKA)

Overa tačaka grafičkog rada iz predmeta Mašinski elementi 1 na smeru Mehatronika, će se održati u narednim terminima:

 • PETAK (10.11):                  14:15 ÷ 15:45 h
 • UTORAK (14.11):              14:15 ÷ 15:45 h
 • ČETVRTAK (16.11):           15:00 ÷ 16:30 h
 • PETAK (17.11):                  14:15 ÷ 15:45 h

Predmetni asistent:
Srđan Nikačević

07.11.2023.

 Prvi teorijski kolokvijum iz predmeta Mašinski elementi 1 će se održati u petak 17.11. u 9:15 sati u učionici 203.
(Mehatronika)

Predmetni nastavnik:
prof. dr Milan Rackov

06.11.2023.

 Kolokvijum iz prvog zadatka iz predmeta Mašinski elementi će se održati u subotu 18.11. u 14:30h u Amfiteatru A2.
(Mašinstvo)

Predmetni nastavnik:
prof. dr Milan Rackov

06.11.2023.

 Prvi teorijski kolokvijum iz predmeta Mašinski elementi će se održati u ponedeljak 13.11. u 8:45h u učionici 204.
(Mašinstvo)

Predmetni nastavnik:
prof. dr Milan Rackov

31.10.2023.

 Prvi zadatak iz predmeta Mašinski elementi 1 će se održati u petak 03.11. u 13 sati u učionici 203.
(Mehatronika)

Predmetni nastavnik:
prof. dr Milan Rackov

30.10.2023.

 Rezultati prvog dela prvog teorijskog kolokvijuma iz predmeta Mašinski elementi sa 4. i 5. domaćim zadatkom
(Mašinstvo)

Predmetni nastavnik:
prof. dr Milan Rackov

27.10.2023.

TERMINI ZA OVERU TAČAKA GRAFIČKOG RADA NA PREDMETU
MAŠINSKI ELEMENTI
(PROIZVODNO MAŠINSTVO)

Overa prve tačke grafičkog rada iz predmeta Mašinski elementi na smeru Proizvodno mašinstvo, će se održati u narednim terminima:

 • PONEDELJAK (30.10):  12:15 ÷ 13:45 h
 • SREDA (01.11):              08:45 ÷ 10:15 h
 • ČETVRTAK (02.11):       15:00 ÷ 16:30 h

Predmetni asistent:
Srđan Nikačević

12.10.2023.

 Prvi deo prvog teorijskog kolokvijuma iz predmeta Mašinski elementi će biti u četvrtak 19.10. u 10 sati u amfiteatru A2.
(Mašinstvo)

Predmetni nastavnik:
prof. dr Milan Rackov

01.10.2023.

REZULTATI ISPITA U OKTOBARSKOM 2 ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA
INŽENJERSKE GRAFIČKE KOMUNIKACIJE
(Mašinstvo)

Predmetni nastavnik:
prof. dr Maja Čavić