KATEDRA ZA MAŠINSKE ELEMENTE,
TEORIJU MAŠINA I MEHANIZAMA I
POLJOPRIVREDNO MAŠINSTVO

Katedra pruža studentima znanja iz oblasti:

  • tehničkog crtanja i osnova inženjerske grafike;
  • mašinskih elemenata i principa konstruisanja;
  • teorije mašina i mehanizama;
  • prenosa snage i kretanja;
  • projektovanja i konstruisanja poljoprivrednih mašina i uređaja

U radu sa studentima velika pažnja posvećuje se razvijanju prostorne imaginacije i vizualizacije, sticanju inženjerskih znanja za grafičko prikazivanje složenih oblika, osnovama inženjerske grafike 2D i 3D prostora, zatim kotiranju, tolerisanju dužinskih i geometrijskih mera, označavanju kvaliteta površina, načinu izrade, sklopnim i radioničkim crtežima, a posebno načinima projektovanja proizvoda računarom i izradi pripadajuće tehničke dokumentacije.
Studenti se osposobljavaju za samostalno konstruisanje mašinskih elemenata i sistema pri čemu se pažnja najviše posvećuje proračunu različitih mašinskih elemenata i izračunavanju njihovog stepena sigurnosti. Proučavaju se grupne zavrtanjske veze, skoro svi mehanički prenosnici, osovine, vratila, ležajevi, spojnice, i konačno studenti se upoznaju sa procesom inženjerskog projektovanja, definisanjem i rešavanjem projektnih zadataka, formulisanjem projektnog zadatka, fazama koncepcijskog projektovanja, fazama konstruisanja detalјa, fazama razrade konstruktivne dokumentacije, metodologijom analize i usavršavanja konstrukcija, metodologijom obezbeđenja kvaliteta konstrukcije, metodologijom ocene nivoa kvaliteta konstrukcije, metodologijom optimizacije konstrukcije, metodologijom planiranja ispitivanja mašinskih konstrukcija, i uopšte metodologijom upravlјanja razvojem.

Studenti se takođe upoznaju sa osnovnim pojmovima i problematikom analize i sinteze mehanizama i mašina i izučavaju formiranje mehanizama sa kinematičkim grupama, grafičku i analitičku metodu za kinematičku analizu složenih polužnih mehanizama, planetno-diferencijalne mehanizme, uravnoteženje polužnih mehanizama, uravnoteženje rotora i sl. Studenti izučavaju sintezu mehanizama za propisani kinematički, odnosno dinamički zadatak, uče grafičke i analitičke metode sinteze mehanizama za generisanje kretanja, generisanje putanje i generisanje funkcije, sintezu bregastih mehanizama, sintezu složenih mehanizama.
Studenti stiču i osnovna znanja o poljoprivrednim mašinama i tehnologijama u polјoprivrednoj proizvodnji. Izučavaju se postupci obrade zemljišta, distribucija mineralnih i organskih hraniva, setva strnih žita, širokorednih bilјnih vrsta, sadnja rasada i krompira, postupci hemijske zaštite bilјnih vrsta, sečenje biomaterijala, kosioni uređaji, kosačice i grablјe, krmni kombajni, uređaji za transport na polјoprivrednim mašinama, presovanje biomaterijala, principi ubiranja zrnastih bilјnih materijala, strnih žita, separacija i klasifikacija bilјnih materijala, vađenje krompira i šećerne repe. Studenti takođe uče o transportu u polјoprivredi; o postupcima, mašinama i opremi za proizvodnju lekovitog bilјa, posebno o mašinama za žetvu, sušenje i preradu lekovitog bilјa; postupcima i opremi za konzerviranje, sušenje i skladištenje; o postupcima, mašinama i opremi u stočarstvu; postrojenjima za proizvodnju u zaštićenoj sredini, tunelima, plastenicima, staklenicima, postžetvenim postupcima; o postupcima, mašinama i opremi za navodnjavanje.

Saradnja sa privredom

U okviru Katedre obavlja se saradnja sa privredom u vidu razvoja novih proizvoda i ustanovljavanju uzroka otkaza pojedinih delova ili celog mašinskog sistema.