STUDIJE

Na Mehanizaciji i konstrukcionom mašinstvu je do sada diplomiralo preko 600 studenata, magistriralo preko 30 i doktoriralo preko 20 kandidata. Na ovom Departmanu trenutno studira oko 200 studenata.

Studije na Departmanu za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu su podeljene na tri stepena:

Prvi stepen studija – osnovne akademske studije: Traju četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB (Evropski sistem prenosivih bodova), uključujući i završni rad, koji vredi 15 ESPB;

Drugi stepen studija – master studije: Traje jednu godinu (dva semestra) i predstavlja nastavak osnovnih akademskih studija, sa obavezom sticanja dodatnih 60 ESPB, tako da završetkom drugog stepena student stiče ukupno 300 ESPB. Na drugom stepenu student ima mogućnost izbora između tri grupe predmeta – područja):

  • Projektovanje mašina, transport i logistika,
  • Poljoprivredno i prehrambeno mašinstvo,
  • Automobilsko inženjerstvo,

sa više izbornih predmeta unutar istih, koji studenta pripremaju za direktno uključivanje u željenu granu privredne aktivnosti u zemlji ili inostranstvu. Izabrana grupa predmeta – područje unosi se u dodatak diplomi studenta.

Treći stepen studija – doktorske studije: Traju tri godine (šest semestara) i predstavlja nastavak diplomskih – master studija, sa obavezom sticanja 180 ESPB, tako da završetkom doktorskih studija student stiče ukupno 480 ESP