Saradnja sa privredom: Katedra za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku

Kontakti za saradnju sa privredom:

  • Sekretarijat Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo:
  • Tel.: 021/ 485 2366
  • vanr. prof. dr Dragan Živanić
    Tel.: 021/ 485 2479
    E-mail: zivanic@uns.ac.rs