Saradnja sa privredom: Katedra za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku

Kontakti za saradnju sa privredom:

  • Sekretarijat Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo:
  • Tel.: 021/ 485 2366
  • prof. dr inž. Rastislav Šostakov
    Tel.: 021/ 485 2428
    E-mail: sostakov@uns.ac.rs