HIBRIDNO VOZILO HERMES

Slika1: Hbridno vozilo HERMES

Opis i cilj projekta Hermes

HERMES (Hibridno edukativno rekuperativno moto električno studentsko) vozilo je namenjeno za edukaciju mladih.

 1. Ideja je da Hermes bude prvo vozilo sa kojim bi se omladina susrela, vozilo koje bi im približilo princip upravljanja putničkim vozilom.
 2. Druga svrha Hermesa je da upozna omladinu sa konceptom hibridnog vozila zbog upotrebe elektromotora za prednji pogon i SUS motora za zadnji pogon.
 3. Modularno vozilo – Ostvarena je vijčana veza između modula (prednjeg, srednjeg i zadnjeg) kako bi se u budućnosti lako izvršila modifikacija određenog segmenta

Slika 2. CAD model Hermes vozila

Karakteristike vozila

Pogon:

 • elektromotori u prednjim točkovima snage po 1 kW,
 • benzinski motor SUS zapremine 250 ccm, snage 16 hp koji pogoni pogoni zadnje točkove.

Prenosni sistem:

 • manuelni 4+1 sekvent reduktor,
 • lančani prenos od reduktora do diferencijala zadnje osovine,
 • diferencijal za raspodelu snage na levi i desni zadnji točak.

Šasija:

 • bešavne čelične cevi Ø 21,3 mm, debljina zida 2,6 mm.
 • 3 segmenta – prednji, srednji i zadnji deo.

Kočioni sistem:

 • Disk kočnice na sva četiri točka.

Elektro sistem:

 • dva kontrolera za elektromotore u prednjim točkovima,
 • akumulator kapaciteta 155 Ah kao baterija za elektromotore.

Prvi koraci

Na ideju o studentskom vozilu smo došli uz pomoć našeg mentora doc. dr Borisa Stojića. Na osnovu nekoliko predloga se formirala celina koju danas zovemo Hermes hibridno vozilo.

Za SUS agregat je iskorišćen motor od kvada, dok su elektromotori dobijeni u saradnji sa Departmanom za energetiku, elektroniku i telekomunikacije.

Slika 3. Kvad

Sistem upravljanja i sistem oslanjanja i kočenja zadnje osovine uzet je sa vozila Yugo 55, dok je sistem kočenja i oslanjanja prednje osovine dobijen u saradnji sa Departmanom za energetiku, elektroniku i telekomunikacije.

Slika 4. Komponente oslanjanja i prenosa snage

Razvoj vozila

Prilikom projektovanja vozila, korišćen je CAD softver Autodesk Inventor, kao i CAD softver Catia V5:


Slika 5. Prvobitni model šasije

Slika 6. Model oslanjanja i upravljanja

Prvi deo rada na vozilu je obavljen u Laboratoriji za motorna vozila na Mašinskom institutu Fakulteta tehničkih nauka. Taj deo je obuhvatio pripremu delova:

Slika 7. Priprema delova

Takođe, kompletno projektovanje je odrađeno u Laboratoriji.

Slika 8. Model prednjeg dela vozila

Menjač je potpuno inoviran. Ostvarena je veza između ručice menjača i izlaznog vratila menjača preko sajli. Na ručici menjača se nalazi torziona opruga koja vraća ručicu u neutralan položaj.

Slika 9. Tehnički crtež ručice menjača

Rad na vozilu u radionici Servisa BIM

Veliku zahvalnost dugujemo firmi Servis BIM d.o.o. koja nam je omogućila da koristimo njene kapacitete prilikom izrade Hermes vozila.

Slika 10. Šasija vozila
Slika 11. Delimično završeno vozilo

Finalni radovi u Laboratoriji za motorna vozila

Pošto se došlo do finalnih detalja na vozilu, vratili smo se u Laboratoriju za motorna vozila gde smo skratili zadnji deo za 60 cm, prepravili srednji deo, prepravili sajle, postavili držače kontrolera i akumulatora, sigurnosne pojaseve i zavarili preostale spojeve. Takođe, potpuno je ofarbana konstrukcija i svi podsistemi su ofarbani u različite boje.

Slika 12. Korigovanje zadnjeg dela vozila
Slika 13. Zavarivanje zadnjeg dela vozila za spojnu pločicu

Morali smo da koristimo dizalicu u laboratoriji kako bi se zavarili spojevi sa donje strane vozila. Nije bilo jednostavno ostvariti zavare iznad glave.

Slika 14. Zavarivanje spojeva sa donje strane vozila
Slika 15. Izgled vozila

Elektrifikacija vozila

Da bi se potpuno osposobilo vozilo, bilo je potrebno da se nabave baterije za elektromotore i odgovarajući punjač. Nabavljene su polutrakcione NBA baterije pojedinačnog kapaciteta 50Ah.

Slika 16. NBA baterije

Takođe, nabavljen je punjač koji može da puni redno povezane baterije.

Slika 17. Punjač za baterije

Postavljena su svetla na vozilo. Takođe, postavljeni su senzori za merenje brzine kretanja vozila, broja obrtaja motora SUS i povezana je kontrolna tabla sa senzorima i davačem položaja menjača.

Slika 18. Prednja svetla na vozilu
Slika 19. Kontrolna tabla

Učesnici na projektu

Na projektu su učestvovali studenti Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo generacije 2013:

 • Nikola Ilanković – project manager,
 • Srđan Savić – glavni projektant,
 • Žarko Jelovac – projektant oslanjanja i upravljanja,
 • Stefan Jocović – projektant šasije i ergonomije,
 • Nikola Crnogorac – projektant pogona i prenosa snage,
 • Nikola Tepavac – projektant elekrifikacije vozila,
 • Nikola Lipovina – koordinator operacija.

Svega ovog ne bi bilo bez našeg mentora koji je uvek verovao u nas i bio spreman da nam pomogne kad god bismo se susreli sa preprekama doc. dr Borisa Stojića.

Slika 20. Hermes tim (Stoje s leva: Srđan Savić, Žarko Jelovac, Nikola Tepavac i Stefan Jocović. Sede s leva: doc. dr Boris Stojić i Nikola Ilanković)

Zahvalnost

Slika 21. Logo firme BIM
Slika 24. Logo firme Midmas


Slika 22. Logo firme IDAS
Slika 25. Logo firme Andreja
Slika 27. Logo firme Tehnolink
Slika 23. Logo firme Garaža 021
Slika 26. Logo servisa Cubi

Većinu delova smo nabavili iz prodavnice autodelova Auto Žeki NS i ovom prilikom se zahvaljujemo Đuki i njegovom timu.

Kontakt

Facebook stranica projekta:                facebook.com/HermesVehicle

Instagram profil projekta:                   instagram.com/hermes_vehicle

Facebook stranica Departmana:         facebook.com/mehanizacija.ftn

Instagram profil Departmana:              instagram.com/departman_m2

Web site Departmana:                                mehanizacija.ftn.uns.ac.rs

Kontak email doc. dr Borisa Stojića:                  borastojic@gmail.com

Kontak email Nikole Ilankovića:                             ilankovic@uns.ac.rs

Kontak telefon Nikole Ilankovića:                                        0631815275