ISTRAŽIVANJA

Naučna istraživanja se odvijaju u okviru projekata Ministarstva nauke i zaštite životne sredine RS, Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i međunarodnih institucija i asocijacija. Na Departmanu je do sada realizovano oko 130 naučnoistraživačkih projekata i tema. Na Departmanu postoji devet laboratorija, od kojih pet učestvuje u nastavi i naučnoistraživačkom radu.

Trenutno su u realizaciji sledeći projekti:
• Primena informacionih tehnologija u lukama Srbije – od monitoringa mašina do umreženog sistema sa EU okruženjem (projekat tehnološkog razvoja TR – 35036 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS);
• DAHAR – Danube Inland Harbour Development (projekat 2012/283-599, South-East EU);
• Modeli integracije transportnog sistema (projekat tehnološkog razvoja TR – 036024 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS);
• Modeli održivog razvoja saobraćaja u Vojvodini (tehničko-tehnološki projekat 114-451-2273/2011 Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj);
• Istraživanje bezbednosti vozila kao dela kibernetskog sistema Vozač – Vozilo – Okruženje (projekat tehnološkog razvoja TR – 35041 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS);
• Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (projekat tehnološkog razvoja TR – 31046 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS);
• Development and Improvement of Automotive and Urban Engineering Studies in Serbia (DIAUSS) (TEMPUS projekat JP 516729-2011);
• Savremeni prilazi u razvoju specijalnih rešenja uležištenja u mašinstvu i medicinskoj protetici (projekat tehnološkog razvoja TR – 35025 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS);
• Istraživanje i razvoj nove generacije vetrogeneratora visoke energetske efikasnosti (projekat tehnološkog razvoja TR – 35005 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS);
• Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (projekat 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR;
• Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improve¬ment Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (projekat CIII-RS-0304-05-1213);
• Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics – research, preparation and implementation of joint programs of study (projekat CIII-PL-0033-08-1213);
• Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems – Bridging Reliability, Quality and Tribology (projekat CIII-BG- 0703-01-1213).