Prezentacija rada u softveru Autodesk Inventor maturantima

U subotu 21. 12. 2019. u Svečanoj sali FTN-a održana je prva radionica za 3D modelovanje i projektovanje za maturante u organizaciji Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo. U poseti su bili maturanti Srednje mašinske škole, Elektrotehničke škole “Mihajlo Pupin” i Gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj” iz Novog Sada, maturanti iz Srednje škole sa domom učenika “Petro Kuzmjak” iz Ruskog Krstura i maturanti Tehničko školskog centra iz Zvornika, Republika Srpska.

Učenicima su predstavljene mogućnosti softvera za 3D modeliranje Autodesk Inventor. Prikazani su načini modeliranja delova, sklapanja delova u sklopove i pravljenja tehničke dokumentacije. Takođe, pokazane su mogućnosti analize 3D modela u smislu njihovih termičkih karakteristika, nosivosti, deformacije i poseban akcenat je stavljen na novi modul softvera Shape Design u kojem je moguće modelirati delove tako da imaju najmanje materijala, a da ne gube čvrstoću i nosivost.

Prikazane su mogućnosti softvera za rad u oblasti industrijskoj dizajna i mogućnosti stvaranja proizvoda koji se uklapaju u estetske zahteve današnjeg tržišta.

Po završetku prezentacije, maturanti su obišli laboratorije Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo, Laboratoriju za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku i Laboratoriju za motore i vozila gde su se upoznali sa postrojenjima za ispitivanje koja se koriste u nastavi.

Sledeća radionica je u planu za 11. 01. 2020.

Detalje oko upisa na FTN 2020 možete videti na sledećem linku: UPIS 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *