KONKURSI za upis u I godinu svih nivoa studija

Izašli su konkursi za upis I godine svih nivoa studija:

Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Doktorske akademske studije

Na mehanizaciji i konstrukcionom mašinstvu ima na I godini osnovnih akademskih studija 55 budžetskih mesta i 5 samofinansirajućih mesta. Na master studijama ima 21 budžetsko mesto i 11 samofinansirajućih mesta. Na doktorskim studijama mašinstva ima 5 budžetskih mesta i 20 samofinansirajućih mesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *