TEMPUS projekti

 • Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (IPROD)

Siže projekta:
Stanje u sektoru razvoja proizvoda u industriji na teritoriji Zapadnog Balkana na je veoma niskom nivou. Veoma mali procenat ljudskih resursa u industriji u Balkanskim zemljama se bavi ili rukovodi razvojem novih proizvoda. Prema rezultatima istraživanjima broj ljudi angažovanih u sektoru razvoja proizvoda iznosi oko 10% zapošljenih u industriji, dok je taj broj u razvijenim zemljama EU oko 40%. Iz navedenog se jasno vidi da je povećanje broja kadrova koji se bave razvojem i upravljanjem u razvoju proizvoda veoma važno za privredu zemalja Zapadnog Balkana, kako bi se te zemlje približile razvijenim Evropskim zemljama.

Osnovni cilj projekta je unapređenje obrazovanja u oblasti industrijskog razvoja proizvoda, kao bi se poboljšala konkurentnost privrede u regionu. Osnovni cilj projekta biće ispunjen ispunjenjem sledećih specifičnih ciljeva:

 • Uspostavljanje novih studijskih programa u oblasti menadžmenta razvojem proizvoda, inovacionog menadžmenta i razvoja eko-proizvoda na partnerskim univerzitetima u okviru sistema zajedničkih diploma,
 • Organizovanje specijalističkih kurseva za industrijske ljudske resurse angažovane na poslovima u vezi sa razvojem proizvoda,
 • Organizovanje prekvalifikacionih kurseva za nezaposlena lica sa ciljem njihovog osposobljavanja za poslove modernog industrijskog razvoja proizvoda
 • Modernizacija obrazovanja u oblasti razvoja proizvoda na visokim školama putem programa obuke nastavnika i saradnika.

Novi studijski programi nudili bi integrisani nastavni plan i program iz oblasti industrijskog razvoja proizvoda i ekonomskih nauka, sa posebnim osvrtom na inovacionim procesima. Osnovni cilj studijskih programa bio bi da obuče ljudske resurse koji gravitiraju poslovima razvoja proizvoda u primeni savremenih metoda, sistema i procesa industrijskog razvoja proizvoda, inovacionom menadžmentu i razvoju eko-proizvoda.

Ciljna grupa projekta su:

 • Inženjeri tehničkih nauka, ekonomisti koji su završili akademske studije (bečelor, master, diplomirani),
 • Mladi profesionalci (uzrast 27 – 40) identifikovani kao visok potencijal u okviru kompanije,
 • Budući rukovodioci u razvoju, proizvodnji ili upravljanju proizvodima,
 • Nezaposlena lica zainteresovana za prekvalifikaciju u oblasti razvoja proizvoda,
 • Profesori i saradnici u nastavi sa visokih škola u regionu.

Razvojem novih studijskih programa iz oblasti menadžmenta u razvoju proizvoda i inovacionog menadžmenta, kao i reformisanjem nastave u oblasti industrijskog razvoja proizvoda, podići će inovacioni potencijal raspoloživih ljudskih resursa, čime će se stvoriti preduslovi za razvoj inovativnih proizvoda a samim tim i povećati konkurentnost preduzeća iz ovog regiona na regionalnom i inostranom tržištu.

Koordinator projekta:
Univerzitet u Nišu, Prof. dr Vojislav Miltenović

 1. Partneri:
  College of Applied Mechanical Engineering, Trstenik, Serbia
 2. Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac, Srbija
 3. College of Textile, Leskovac, Serbia
 4. GOŠA Machine and Equipment Factory, Joint Stock Company, Smederevska Palanka, Serbia
 5. Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany
 6. National Employment Service, Kragujevac, Serbia
 7. “Orao” a.d. for Production and Overhaul, ORAO, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina
 8. Regional Chamber of Commerce and Industry, Niš, Serbia
 9. Regional Chamber of Commerce, Kragujevac, Serbia
 10. Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia
 11. Subotica Tech – College of Applied Sciences, Subotica, Serbia
 12. Technical University of Sofia, Sofia, Bulgaria
 13. The Railway College of Vocational Studies, Belgrade, Serbia
 14. The School of Higher Technical Professional Educatiuon, Niš, Serbia
 15. University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
 16. University of Belgrade, Belgrade, Serbia
 17. University of East Sarajevo, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 18. University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia
 19. University of Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovina
 20. University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia
 21. Zastava Vehicles Group under Restructuring, Kragujevac, Serbia
 • TEMPUS projekat razvoja i unapređenja studija automobilskog i urbanog inženjerstva (DIAUSS – Development and improvement of automotive and urban engineering studies in Serbia)