Projekti tehnološkog razvoja

 • ТR14057 – Razvoj, projektovanje i optimizacija sistema i konstruktivnih elemenata nosećih konstrukcija montažnih hala

Rukovodilac: prof. dr Jovan Vladić
Saradnici: Rastislav Šostakov, Hotimir Ličen, Nikola Brkljač, Dragan Živanić, Radomir Đokić.

Projekat se bazira na proučavanju montažno demontažnih objekata – hala, njihovom projektovanju, izradi dokumentacije, proizvodnji elemenata, isporuci, montaži. Osnovni ciljevi projekta su zadovoljenje različitih i sve kompleksnijih potreba korisnika, a to su pre svega skraćenje vremena izrade hala, brza i jednostavna montaža (po sistemu “uradi sam”), što niža cena, mogućnost preseljenja objekta,… Osnovne prednosti ovih objekata su da mogu biti montažno-demontažni ili trajni, montaža je znatno kraća od gradnje klasičnih objekata, konstrukcija je toplocinkovana tako da ne zahteva dodatno farbanje i zaštitu, konkurentni su na tržištu, omogućavaju veću iskorišćenost unutrašnjeg prostora,… Primena montažnih hala je vrlo širokog spektra, jer se iste mogu koristiti kao zatvorena skladišta, industrijski pogoni, poljoprivredni objekti, radni prostor, komercijalni kompleksi, deo sajamskih hala, itd.

Projekat je obuhvatio sledeće aktivnosti:

 • definisanje proračunskih, odnosno ekvivalentnih opterećenja,
 • formiranje proračunskih, odnosno rač. modela u savremenim CAD/CAE softverima,
 • generisanje kinematske animacije za montažu hala, korišćenjem vizuelnog postupka za montažu po sistemu “uradi sam”,
 • generisanje programa za izradu ponude i sistematizaciju elemenata noseće konstrukcije,
 • eksperimentalno ispitivanje razvijenih elemenata hala,
 • razvijanje tipskih varijanti hala koje omogućavaju automatizovano generisanje projektne dokumentacije.
Slika1
Slika2

Dobiti projekta:

 • omogućena proizvodnja savremenih i ekonomičnih montažnih objekata – hala u našoj zemlji,
 • mogućnost optimizacije pojedinih elemenata i cele noseće konstrukcije integracijom specijalizovanih računarskih programa,
 • automatizovana priprema proizvodnje prema konkretnoj narudžbi,
 • automatizovana izrada tehničke dokumentacije u okviru idejnih i glavnih projekata i efikasna izrada ponuda sa detaljnom specifikacijom materijala i troškova,
 • efikasna montaža noseće konstrukcije po sistemu „uradi sam“ korišćenjem specijalizovane opreme, nije potrebno angažovanje visoko kvalifikovane radne snage,
 • postupak ispitivanja noseće konstrukcije na licu mesta,
 • znatno smanjenje vremena za izradu, isporuku i montažu za konkretnu narudžbu.
Slika3
Slika4
Slika5

Na slikama 3, 4 i 5 su prikazani modeli čvora za proračun i optimizaciju sa izrađenim prototipom.

 • TR35036 – Primena informacionih tehnologija u lukama Srbije – od monitoringa mašina do umreženog sistema sa EU okruženjem

Osnovne aktivnosti:

 • monitoring rada lučke mehanizacije,
 • akvizicija i obrada podataka merenja odgovarajućim softverom,
 • identifikacije i analize mogućih poboljšanja sistema za monitoring mašina u lukama,
 • analize postojećih poslovnih procesa u lukama, identifikovanjem potencijalnih problema u lučkom poslovanju,
 • primena IT u praćenju stanja mašina, upravljanju radnim procesima, planiranjima radnih zadataka i komunikaciji, itd.

Slika6. Ispitivanje vibracija – pogon dizanja grabilice (vremenski zapis, trend sumarnog ubrzanja i sonogram)
 • TR31046 – Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine
 • TR35041 – Istraživanje bezbednosti vozila kao dela kibernetskog sistema Vozač-Vozilo-Okruženje
 • TR20078 – Unapređenje energetske i ekološke efikasnosti traktora i mobilnih sistema