MAŠINSTVO

Osnovne akademske studije – predmeti

Akreditacija 2020

1. semestar:

 • Matematika 1
 • Tehnička fizika
 • Mehanika 1
 • Mašinski materijali
 • Osnovi računarstva i programiranja

2. semestar:

3. semestar:

4. semestar:

5. semestar:

7. semestar:

8. semestar:

Akreditacija 2013-2019

1. semestar:

 • Matematika 1
 • Tehnička fizika
 • Mehanika 1
 • Mašinski materijali
 • Osnovi računarstva i programiranja

2. semestar:

3. semestar:

4. semestar:

5. semestar:

6. semestar:

7. semestar:

8. semestar

Master akademske studije – predmeti

Akreditacija 2020

Studijska grupa: Projektovanje mašina, transport i logistika

1. semestar:

 • Optimizacija u intralogistici
 • Automatizovano projektovanje
  mašina
 • Vaganje i doziranje
 • Tokovi materijala u intralogistici
 • Odabrana poglavlja iz teorije elastičnosti
 • Vibrodijagnostika
 • Stručna praksa 1

2. semestar:

Studijska grupa: Automobilsko inženjerstvo

1. semestar:

 • Simulacija i projektovanje motora SUS
 • Električna i hibridna vozila
 • Ergonomija motornih vozila
 • Automatsko upravljanje u motornim vozilima
 • Simulacija i modelovanje motornih vozila
 • Sistemi za napajanje motora SUS alternativnim gorivima
 • Stručna praksa 1

2. semestar:

 • Ispitivanje motora SUS i vozila
 • Električni i elektronski sistemi u vozilima
 • Stručna praksa 2

Studijska grupa: Poljoprivredno i prehrambeno mašinstvo

1. semestar:

 • Mašine za pakovanje
 • IT u biosistemima
 • Prenos snage i kretanja poljoprivrednih mašina
 • Traktori
 • Specifični mašinski elementi za poljoprivredne mašine
 • Stručna praksa 1

2. semestar:

 • Poljoprivredne mašine za obnovljive izvore energije
 • Metodologija konstruisanja
 • Stručna praksa 2

Studijska grupa: Bezbednost i zaštita na radu sa transportnim i građevinskim mašinama i motornim vozilima

1. semestar:

 • Bezbednost i zaštita na radu sa sredstvima za dizanje tereta
 • Ergonomija u mehanizaciji
 • Drumska vozila i bezbednost eksploatacije
 • Motori SUS i bezbednosni aspekti njihove eksploatacije
 • Bezbednost pri korišćenju sredstava urbanog transporta
 • Zaštita od buke i vibracija
 • Stručna praksa 1

2. semestar:

 • Bezbednost i zaštita na radu sa transporterima i pri skladištenju materijala
 • Bezbednost i zaštita na radu sa sredstvima građevinske i komunalne mehanizacije
 • Stručna praksa 2