Oglasna tabla

23.09.2020.

REZULTATI ISPITA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – ME1 2019-2020

Uvid u radove je u terminu konsultacija, svakog radnog dana od 10 do 12h.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

21.9.2020.

Obaveštenje o polaganju usmenog ispita iz predmeta Motori SUS na studijskom programu “Saobraćaj i transport”

Usmeni iz MOTORA SUS termini 23.09.2020

Predmetni nastavnik:

doc. dr Nebojša Nikolić

17. 9. 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Zaštita na radu u unutrašnjem transportu, na pretovaru i u skladištima

– septembarski rok –

Klik na rezultate: ZNR Septembar

 

Predmetni nastavnik:

doc. dr Atila Zelić

16.09.2020.

OBAVEŠTENJE

Promena termina upisa ocene.

Upis ocena iz predmeta Teorija mehanizama i mašina će biti u petak 18.9.2020. u 9h u kancelariji 801.

Obaveštenje o upisu ocene koje se nalazi u okviru rezultata zanemariti.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

16.09.2020.

REZULTATI ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

Teorija mehanizama i mašina

Rezultati: TMIM 2020 septembar

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

15. 9. 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Pogonski sistemi održanog dana 12. 9. 2020.

Klik na rezultate: PS septembar

Predmetni nastavnik:

doc. dr Atila Zelić

13.09.2020.

REZULTATI ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – ME2 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – ME2 2018-2019

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Uvid u radove je u terminu konsultacija, svakog radnog dana od 10 do 12h.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

12.09.2020.

Upis ocena iz predmeta Teorija mehanizama i mašina će biti u ponedeljak 14.9.2020. u 9h u kancelariji 801.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

11. 9. 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Metalne konstrukcije održanog dana 8. 9. 2020.

Klik na rezultate: MK septembar

Predmetni nastavnik:

doc. dr Atila Zelić

10.09.2020.

REZULTATI ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2018-2019

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija, svakog radnog dana od 10 do 12h.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

09.09.2020.

REZULTATI ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – ME1 2019-2020

Uvid u radove je u terminu konsultacija, svakog radnog dana od 10 do 12h.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

08.9.2020.

 

Obaveštenje o polaganju usmenog ispita iz predmeta Motori SUS na studijskom programu “Saobraćaj i transport”

Usmeni iz MOTORA SUS termini 09.09.2020

Predmetni nastavnik:

doc. dr Nebojša Nikolić

3. 9. 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Zaštita na radu u unutrašnjem transportu, na pretovaru i u skladištima

– avgustovski rok –

Klik na rezultate: ZNR Avgust

Napomena:

Dragana Šunkić treba da dođe na usmeni ispit u ponedeljak (7. septembra) u 11:00 (javiti se asistentu Nikoli Ilankoviću, kontakt: ilankovic@uns.ac.rs, 5. sprat Kula FTN).

Nikola Draško je takođe pozvan na usmeni i treba da se javi u najkraćem roku doc. dr Radomiru Đokiću (kontakt: djokic@uns.ac.rs).

Predmetni nastavnik:

doc. dr Atila Zelić

31. 8. 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Pogonski sistemi održanog dana 29. 8. 2020.

Klik na rezultate: PS avgust

Predmetni nastavnik:

doc. dr Atila Zelić

31.08.2020.

REZULTATI ISPITA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

Teorija mehanizama i mašina

Rezultati: TMIM 2020 avgust

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

31. 8. 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Metalne konstrukcije održanog dana 27. 8. 2020.

Klik na rezultate: MK avgust

Predmetni nastavnik:

doc. dr Atila Zelić

30.08.2020.

REZULTATI ISPITA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – ME2 2019-2020

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME2 2018-2019

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Uvid u radove je u terminu konsultacija, svakog radnog dana od 10 do 12h.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

29.08.2020.

REZULTATI ISPITA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2019-2020

Generacija 2017/2028: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija, svakog radnog dana od 10 do 12h.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

29.08.2020.

REZULTATI ISPITA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – ME1 2019-2020

Uvid u radove je u terminu konsultacija, svakog radnog dana od 10 do 12h.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

28.07.2020.

REZULTATI ISPITA U JULSKOM ROKU IZ PREDMETA 

Teorija mehanizama i mašina

Rezultati: TMIM JUL 2020 finalno

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

 

25.07.2020.

REZULTATI ISPITA U JULSKOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – ME2 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – ME2 2018-2019

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

22. 7. 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Pogonski sistemi održanog dana 21. 7. 2020.

Klik na rezultate: PS jul

Predmetni nastavnik:

doc. dr Atila Zelić

22.7.2020.

Obaveštenje o polaganju usmenog ispita iz predmeta Mehatronika motora SUS na studijskom programu “Mehatronika u mehanizaciji”

Usmeni iz Mehatronike motora SUS – termini 24.07.2020

Predmetni nastavnik:

doc. dr Nebojša Nikolić

18. 7. 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Metalne konstrukcije održanog dana 16. 7. 2020.

Klik na rezultate: MK jul

Predmetni nastavnik:

doc. dr Atila Zelić

18.07.2020.

REZULTATI ISPITA U JULSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2018-2019

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

18.07.2020.

REZULTATI ISPITA U JULSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – ME1 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – ME1 2018-2019

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME1 2014-2015

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

 

13.7.2020.

TEORIJA KRETANJA DRUMSKIH VOZILA

Rezultati ispita: Rezultati TKDV jul 2020

Obaveštenje o načinu bodovanja predispitnih obaveza: Obavestenje o nacinu bodovanja 2019-20

Evidencija izdatih i predatih seminarskih radova: Evidencija o seminarskim radovima 2019-20

U tekućem ispitnom roku neće biti određen poseban termin za upis ocena u indeks studentima koji su položili ispit, već studenti mogu u bilo kom njima prikladnom terminu potražiti predmetnog nastavnika radi upisa ocene ili se o tome unapred dogovoriti putem e-maila.

Predmetni nastavnik:

doc. dr Boris Stojić

09.7.2020.

Obaveštenje o polaganju usmenog ispita iz predmeta Mehatronika motora SUS na studijskom programu “Mehatronika u mehanizaciji”

Usmeni iz Mehatronike motora SUS – termini 10.07.2020

Predmetni nastavnik:

doc. dr Nebojša Nikolić

08.07.2020.

REZULTATI ISPITA U JUNSKOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – ME2 2019-2020

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

8. 7. 2020.

Pregled radova iz Inventora – Kompjutersko projektovanje

Pregled radova iz Inventora za junski rok će se izvršiti u petak 10. 07. u 11č u kabinetu 511, Kula. Ukoliko se radovi donose na USB-u, potrebno ih je prethodno spakovati opcijom Pack&Go.

Predmetni asistent:

mast. inž. Nikola Ilanković

7. 7. 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Pogonski sistemi održanog dana 7. 7. 2020.

Klik na rezultate: PS jun

Predmetni nastavnik:

doc. dr Atila Zelić

4. 7. 2020.

Rezultati ispita iz predmeta Metalne konstrukcije održanog dana 29. 6. 2020.

Klik na rezultate: MK jun

Predmetni nastavnik:

doc. dr Atila Zelić

04.07.2020.

REZULTATI ISPITA U JUNSKOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – ME1 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – ME1 2018-2019

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

01.7.2020.

Obaveštenje o polaganju usmenog ispita iz predmeta Motori SUS na studijskom programu “Saobraćaj i transport”

Usmeni iz MOTORA SUS termini 03.07.2020

Predmetni nastavnik:

doc.dr Nebojša Nikolić

24.06.2020.

TEORIJA KRETANJA DRUMSKIH VOZILA

Rezultati ispita: Rezultati TKDV jun 2020

Obaveštenje o načinu bodovanja predispitnih obaveza: Obavestenje o nacinu bodovanja 2019-20

Evidencija izdatih i predatih seminarskih radova: Evidencija o seminarskim radovima 2019-20

Ukoliko ste predali seminarski rad a nema vas u evidenciji, potrebno je da u vezi sa tim što pre kontaktirate predmetnog nastavika.

Uvid u radove moguć je u petak, 26.6. u 10h u kancelariji MI-103, isključivo po prethodnom dogovoru sa predmetnim nastavnikom putem e-maila (bstojic@uns.ac.rs).

U tekućem ispitnom roku neće biti određen poseban termin za upis ocena u indeks studentima koji su položili ispit, već studenti mogu u bilo kom njima prikladnom terminu potražiti predmetnog nastavnika radi upisa ocene ili se o tome unapred dogovoriti putem e-maila.

Predmetni nastavnik:

doc. dr Boris Stojić

13.06.2020.

REZULTATI ISPITA U APRILSKOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2018-2019

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

12.06.2020.

REZULTATI ISPITA U APRILSKOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – ME1 2018-2019

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

10.6.2020.

Obaveštenje o polaganju usmenog ispita iz predmeta Motori SUS na studijskom programu “Saobraćaj i transport”

Usmeni iz MOTORA SUS termini 12.06.2020

Predmetni nastavnik:

doc.dr Nebojša Nikolić

03.06.2020.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – ME2 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – ME2 2018-2019

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

17.05.2020.

MAŠINSKI ELEMENTI, MAŠINSKI ELEMENTI 1 I MAŠINSKI ELEMENTI 2

OBAVEŠTENJE

Ograničenja u vezi broja bodova za izlazak na ispit privremeno su ukinuta. Svi studenti mogu polagati ispit, ali je obavezno da ga prijave.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

08. 4. 2020.

OBAVEŠTENJE za studente IV godine mehanizacije i konstrukcionog mašinstva, polaznike online-kursa iz predmeta Mehatronika motora i drumskih vozila (prvi deo, motori SUS)

Konsultacije iz Mehatronike motora i drumskih vozila – prvi deo, motori SUS

Predmetni nastavnik:

doc. dr Nebojša Nikolić

12. 3. 2020.

Obaveštenje o polaganju usmenog ispita iz predmeta Mehatronika motora SUS na studijskom programu “Mehatronika u mehanizaciji”

Usmeni iz Mehatronike motora SUS – termini 14.03.2020

Predmetni nastavnik:

doc. dr Nebojša Nikolić

26. 02. 2020.

Rezultati popravnog testa iz NiAT

Rezultati

Uvid u radove u četvrtak 27. 02. 2020. u 14č. Oznaka U u rezultatima znači obavezu da se taj test polaže usmeno pošto je tri puta neuspešno pokušano da se položi pismenim putem.

Predmetni asistent

mast. Nikola Ilanković

24.02. 2020.

Rezultati ispita iz predmeta 

PRENOS SNAGE I KRETANJA (MAŠINSTVO)

Stefan Nikolić MM21-12  T1-15
Nikola Marić MM39-12 T1-12,5 T2-13,5
Branka Đukić MM17-16 T1-14,5
Milutin Bajić MM33-16 T2-8,5
Vladimir Nikačev MM27-16 T2-12,5
Dejana Danilov MM26-16 T2-19
Goran Kitić MM42-17 T2-22
Momčilo Nedimović MM18-16 T2-14
Kristina Đurić MM16-16 T1-12,5 T2-13
Mirjana Dabić MM2-16 T1-3,5 T2-12,5
Miloš Veselinović MM30-16 T1-3
Odbrana grafičkih radova biće u sredu, 26.2.2020., u 11h.
Ko želi da brani grafički, neka se javi predmetnom asistentu na mail.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

 

22.02.2020.

REZULTATI ISPITA U FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2018/2029: SPISAK STUDENATA – ME2 2018-2019

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME2 2017-2018

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

20.02.2020.

REZULTATI ISPITA U FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2018-2019

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Uvid u radove i upis ocena u terminu konsultacija, u ispitinom roku svakog radnog dana od 10 do 12h.

Predmetni nastavnik:

prof.dr Milan Rackov

19.02.2020.

REZULTATI ISPITA U FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – ME1 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – ME1 2018-2019

Uvid u radove i upis ocena u terminu konsultacija, u ispitinom roku svakog radnog dana od 10 do 12h.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

19. 2. 2020.

Popravni test iz NiAT

Popravni test iz NiAT će se održati u sredu 26. 02. 2020. u MI D5 sa početkom u 17:30. Studenti su u obavezi da se najave predmetnom asistentu na mejl ilankovic@uns.ac.rs i da kažu koji test popravljaju. Neprijavljeni studenti neće moći da rade test. Podsećamo, studenti koji treći put padnu jedan test, tu oblast moraju da polažu usmenim putem.

Predmetni asistent:

mast. Nikola Ilanković

18. 2. 2020.

Obaveštenje o polaganju usmenog ispita u februarskom roku iz predmeta Motori SUS na studijskom programu “Saobraćaj i transport”

Usmeni iz MOTORA SUS termini 19.02.2020

Predmetni nastavnik:

doc. dr Nebojša Nikolić

15. 2. 2020.

Rezultati završnog pismenog ispita iz predmeta Dizalice održanog dana 13. 2. 2020.

Klik na rezultate: D_Karton ocena_2019-20_15-02-2020

Predmetni nastavnik:

doc. dr Atila Zelić

12. 02. 2020.

Rezultati ispita u januarskom ispitnom roku iz predmeta 

PRENOS SNAGE I KRETANJA (MAŠINSTVO)

Rezultati: PSK Januarski rok

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

12. 02. 2020.

Rezultati ispita u februarskom ispitnom roku iz predmeta 

MEHANIKA MAŠINA (MEHATRONIKA)

Rezultati: Mehatronika 2019-2020 februar

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

10. 02. 2020.

REZULTATI POPRAVNOG TESTA IZ NiAT-a

Rezultati

Uvid u radove u utorak 11. 02. 2020. u 08:30č u Kabinetu 511.

Predmetni asistent

mast. Nikola Ilanković

06. 02. 2020.

UPIS OCENA I POTPISI ORiP

Upis ocena i potpisi iz predmeta Osnovi računarstva i programiranja, kao i iz Osnova računarstva, održaće se u ponedeljak 10. 02. 2020. u 10č u učionici MI D5.

Predmetni asistent

mast. Nikola Ilanković

06.02.2020.

REZULTATI ISPITA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2018-2019

Generacija 2017/2018:SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Uvid u radove u terminu konsultacija, u ispitinom roku svakog radnog dana od 10 do 12h.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

04.02.2020.

REZULTATI ISPITA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – ME1 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – ME1 2018-2019

Uvid u radove u terminu konsultacija, u ispitinom roku svakog radnog dana od 10 do 12h.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

04. 02. 2020.

REZULTATI III TESTA IZ TSiU

Uvid u radove je moguć u sredu 05. 02. u 11č u Kabinetu 511.

Rezultati

Predmetni asistent

mast. Nikola Ilanković

03. 02. 2020.

Rezultati ispita u januarskom ispitnom roku iz predmeta 

MEHANIKA MAŠINA (MEHATRONIKA)

Rezultati: Mehatronika 2019-2020 januar

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

Klik na rezultate: D_Karton ocena_2019-20_02-02-2020

Predmetni nastavnik:

doc. dr Atila Zelić

 

2. 2. 2020.

Rezultati završnog pismenog ispita iz predmeta Dizalice održanog dana 1. 2. 2020.

Klik na rezultate: D_Karton ocena_2019-20_02-02-2020

Predmetni nastavnik:

doc. dr Atila Zelić

31.01.2020.

Obaveštenje o polaganju usmenog ispita iz predmeta Motori SUS na studijskom programu “Saobraćaj i transport”

Usmeni iz MOTORA SUS termini 04.02.2020

Predmetni nastavnik:

doc. dr Nebojša Nikolić

31.01.2020.

Konačnan broj bodova iz predispitnih obaveza iz predmeta “Motori SUS” na studijskom programu “Saobraćaj i transport”

2019-20 MSUS SAO – Predispitni bodovi

Predmetni nastavnik:

doc. dr Nebojša Nikolić

28. 01. 2020.

REZULTATI III TESTA IZ NiAT

Uvid u radove je moguć u sredu 29. 01. u 11č u Kabinetu 511.

Rezultati

Predmetni asistent

mast. Nikola Ilanković

26. 01. 2020.

Rezultati 2. kolokvijuma iz predmeta Dizalice

Klik na rezultate: D_Karton ocena_2019-20_26-01-2020

Predmetni nastavnik:

doc. dr Atila Zelić

25.01.2020.

UKUPNI REZULTATI IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – ME1 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – ME1 2018-2019

Uvid u radove u terminu konsultacija, u ispitinom roku svakog radnog dana od 10 do 12h.

Predmetni nastavnik:

prof.dr Milan Rackov

25.01.2020.

UKUPNI REZULTATI IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2018-2019

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Uvid u radove u terminu konsultacija, u ispitinom roku svakog radnog dana od 10 do 12h.

Predmetni nastavnik:

prof.dr Milan Rackov

24. 01. 2020.

Treći test iz Neprekidnog i automatizovanog transporta

Treći test iz NiAT će se održati u utorak 28. januara u 10č u MI D5. Ovog puta neće biti podele po grupama, tako da svi rade zajedno.

Predmetni asistent

mast. Nikola Ilanković

23. 01. 2020.

Rezultati testova i predlog ocena iz predmeta Osnovi računarstva i programiranja

Potpisi i upis ocena će biti 28. 01. 2020. u 9č i 13č u MI D5. Student je dužan da napiše ime predmeta kod potpisa i kod ocene u indeksu. Uslov za potpis je 50% prisustva, dok je uslov za ocenu 50% prisustva, položeni testovi i prijavljen ispit. Studenti koji nemaju uslove za potpis su dužni da predmet slušaju ponovo sledeće godine. Ukoliko jedan od tri testa nije položen ni posle popravnog termina, student je dužan da izađe na ispit, s tim što mora da prijavi ispit. Na ispitu se rade sve tri oblasti – Word, Excel i Matlab. Potrebno je javiti se predmetnom asistentu na mejl kako bi se dogovorili o terminu polaganja ispita.

Predlozi ocena:

11. grupa

12. grupa

13. grupa

14. grupa

Predmetni asistent

mast. Nikola Ilanković

22.01.2020.

Raspored rešavanja testa broj 3 iz predmeta Motori SUS na studijskim programu “Saobraćaj i transport” i predmeta “Motori SUS” na studijskom programu “Tehnička mehanika i dizajn u tehnici”

Raspored resavanja Testa III 2019-20 – SiT

Raspored resavanja Testa III 2019-20 – TehMeh

Predmetni nastavnik:

doc. dr Nebojša Nikolić

21.01.2020.

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – ME1 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – ME1 2018-2019

Predmetni nastavnik:

prof.dr Milan Rackov

20.01.2020.

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA 

MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2019/2020: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2019-2020

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2018-2019

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Predmetni nastavnik:

prof.dr Milan Rackov

16. 01. 2020.

REZULTATI IV TESTA IZ NiAT

Rezultati

Predmetni asistent

mast. Nikola Ilanković

15. 01. 2020.

REZULTATI III TESTA IZ ORiP – Matlab i predlog ocena

Grupa 12

Grupa 14

Predmetni asistent

mast. Nikola Ilanković

14. 01. 2020.

REZULTATI II TESTA IZ ORiP – Excel 14. grupa

Rezultati

Predmetni asistent

mast. Nikola Ilanković

10. 01. 2020.

III TEST IZ NiAT

Treći test iz Neprekidnog i automatizovanog transporta će se održati u četvrtak 16. 01. 2020, dok će u ponedeljak 13. 01. biti održano predavanje. Prva grupa počinje test u četvrtak u 10:15, dok druga grupa počinje test u 11:45.

Predmetni asistent

mast. Nikola Ilanković

10. 01. 2020.

REZULTATI II TESTA IZ ORiP – Excel 12. grupa

Rezultati

Predmetni asistent

mast. Nikola Ilanković

09. 01. 2020.

PROBA

Rezultati

Marko Markic