Mehatronika motornih vozila

Nastavni materijali

1. deo: konstrukcija i dinamika vozila

P01 – Uvod

P02 – Sile koje deluju na vozilo

P03 – Transmisija vozila

P04 – Jednačina kretanja uzdužne dinamike vozila

P05 – Vučno-brzinska karakteristika vozila

P06 – Određivanje vučno-dinamičkih performansi vozila

P07 – Ubrzanje vozila

P08 – Proces kočenja vozila

P09 – Kočni sistem

Detaljnije (neobavezne) informacije iz oblasti dinamike i konstrukcije vozila: na stranicama predmeta programa Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo: Teorija kretanja drumskih vozila i Osnove motornih vozila