DIZALICE

Predmet:DIZALICE
(smer: Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo)
Izvođači nastave:
prof. dr inž. Ninoslav Zuber
Atila Zelić, mast. inž. maš.
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 6
Fond časova: 3+2+1
Obrazovni cilj: Sticanje osnovnih i viših znanja iz oblasti mašina prekidnog transporta, liftova i sredstava podnog transporta
Ishod obrazovanja (stečena znanja): Pripremljenost za samostalni projektantski rad i praćenje eksploatacije mašina u ovoj oblasti.
Osnovna literatura:
1. Šostakov R.: Dizalice (skripta i praktikum pdf-formatu), FTN, Novi Sad, 2015.
2. Zbirka rešenih zadataka iz predmeta Dizalice (pripremio: Zelić A.), 2015.
Dodatna literatura:
1. Ostrić D., Tošić S.: Dizalice, Mašinski fakultet, Beograd, 2005.
2. Mijajlović R., Marinković Z., Jovanović M.: Dizalice – osnove, Gradina, Niš, 1994.
3. Nemačka i ruska stručna literatura.
Način polaganja:
  • Predispitne obaveze:

           – prisustvo na predavanjima (5 bodova) i vežbama (5 bodova) = max. 10 bodova;

           – 2 testa (2 x 10 bodova) = max. 20 bodova,

  • Završni ispit:

           1. i 2. deo završnog ispita – teorija + računski zadatak (2×20 bodova) = max. 40 bodova,

           – praktični deo ispita – zadatak u formi grafičkog rada = max. 30 bodova.