BIZNR SA SREDSTVIMA MEHANIZACIJE

Predmet: BEZBEDNOST I ZAŠTITA NA RADU SA SREDSTVIMA MEHANIZACIJE
(smer: Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo)
Izvođači nastave:
prof. dr inž. Rastislav Šostakov
prof. dr inž. Milosav Georgijević
prof. dr inž. Jovan Vladić
doc. dr inž. Dragan Živanić
prof. dr inž. Đura Oros
mr inž. Radomir Đokić
Atila Zelić, mast. inž. maš.
mr inž. Zdravko Ristić
doc. dr Sanja Bojić
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 6
Fond časova: 3+3
Obrazovni cilj: Sticanje znanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa sredstvima mehanizacije.
Ishod obrazovanja (stečena znanja): Praktična osposobljenost za obavljanje i vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu sa sredstvima mehanizacije.
Osnovna literatura:
1. Šostakov R., Brkljač N., Georgijević M., Vladić J., Živanić D., Malešev P., Oros Đ.: Bezbednost i zaštita na radu sa sredstvima
mehanizacije (skripta), FTN, Novi Sad, 2016.
2. SRPS, EN Propisi, standardi i pravilnici zaštite na radu sa sredstvima mehanizacije.
Dodatna literatura:

1. Kosić S.: Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad – sa komentarom NIMP Zaštita rada, Beograd, 1991.
2. Blagojević D., Purić Lj.: Metodologije, aparati, instrumenti i uređaji za merenja i ispitivanja iz zaštite na radu, Jugoslovenski zavod za produktivnost rada i informacione sisteme,1984.
3. Dević M.: Pregledi i ispitivanja strojeva i uređaja CIP, Zagreb 1985
4. Šostakov R., Brkljač N.: Priručnik za rukovaoce viljuškara, Međunarodna menadžerska akademija, Novi Sad, 2007.

Način polaganja:
  • Predispitne obaveze:

           – prisustvo na predavanjima (5 bodova) i vežbama (5 bodova) = max. 10 bodova;

           – 2 testa (2 x 10 bodova) = max. 20 bodova,

  • Završni ispit:

           1. i 2. deo završnog ispita – teorija = max. 40 bodova,

           – praktični deo ispita – zadatak = max. 30 bodova.