ELEKTROTEHNIKA
(osnovne strukovne studije)

1. semestar:

  • Osnovi mašinstva (mašinski elementi i materijali)