CEEPUS projekti

Cilјevi CEEPUS programa:

 1. Intenziviranje razmene nastavnika, saradnika i studenata – sa posebnim naglaskom na razmenu redovnih studenata tokom celog jednog semestra
 2. Stvaranje pogodnih uslova za rad na zajedničkim programima istraživanja, za sticanje diploma na drugim univerzitetima i sl.
 3. Unificiranje metodologije formiranja studijskih programa i nastavnih planova
 4. Udruživanje partnerskih ustanova, naročito onih koji po prvi put učestvuju u CEEPUS projektu
 5. Omogućavanje da se pojedine oblasti izučavaju na drugim univerzitetima
 6. Stvaranje pogodnih uslova za studiranje u inostranstvu
 7. Nastavak i razvijanje međuuniverzitetske istraživačke saradnje u određenoj nastavnoj oblasti
 8. Objavlјivanje knjiga i zbornika radova obrađivanih tema, uz učešće nastavnika i PhD studenata iz partnerskih univerziteta
 9. Priprema zajedničkog programa u određenoj nastavnoj oblasti
 10. Primena sprovedenog istraživanja u industriji i kontaktiranje sa preduzećima koja se bave oblastima od interesa za temu projekta
 11. Organizovanje periodičnih “radionica” na svakom partnerskom univerzitetu, naročito za PhD studente
 12. Nastavlјanje i proširivanje zajedničke saradnje i poznanstava
 13. Učešće u komisijama za odbranu PhDteza iz oblasti koje su vezane za teme projekta
 14. Razmena podataka o objavlјenim publikacijama, diplomskim radovima, PhD tezama i naučnim radovima
 15. Organizovanje letnjih škola

Katedra za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i polјoprivredno mašinstvo je nosilac jednog CEEPUS projekta i partner na tri CEEPUS projekta:

CIII-RS-0304-Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market

Međunarodni CEEPUS projekat koji obuhvata 29 partnera iz 11 zemalja. Glavni koordinator projekta je Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (prof. dr Siniša Kuzmanović), a ostali članovi projekta su:

University of Sarajevo-Faculty of Mechanical Engineering, University of Banja Luka-Faculty of Mechanical Engieering, University of Mostar-Faculty of Mechanical Engineering and Computing, University of East Sarajevo- Faculty of Mechanical Engineering, Angel Kanchev University of Rousse-Department of Thermotechnics, Hydro- and Pneumotechnics, University of Chemical Technology and Metallurgy-Department of Applied Mechanics, Technical University of Liberec-Faculty of Mechanical Engineering, Jan Evangelista Purkyne University in Ústí nad Labem-Faculty of Production technology, Budapest University of Technology and Economics-Department of Machine and Product Design, College of Nyíregyháza-Engineering and Agriculture Faculty, University of Montenegro-Faculty of Mechanical Engineering, University Sts.Cyril and Methodius – Skopje-Faculty of Mechanical Engineering, Opole University-Faculty of Economics, Poznan University of Technology-Institute of Mechanical Technology, “Politehnica” University of Bucharest-Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, Technical University of Cluj-Napoca-Machine Building Faculty, Technical University of Cluj-Napoca-Department of Engineering and Technologic Management, “Transilvania” University of Brasov-Manufacturing Engineering Department, “Eftimie Murgu” University of Resita-Faculty of Engineering, “Lucian Blaga” University of Sibiu-Engineering Faculty, “Politehnica” University of Timisoara-Faculty of Engineering Hunedoara, Belgrade University-Faculty of Mechanical Engineering, University of Nis-Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac-Faculty of Engineering, University of Ljubljana-Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava-Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava-Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava-Faculty of Materials Science and Technology, Technical University in Košice-Department of Environmental Engineering and Control Processing.

CIII-PL-0033-Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics – research, preparation and implementation of joint programs of study

Međunarodni CEEPUS projekat koji obuhvata 26 partnera iz 10 zemalja. Glavni koordinator projekta je Institut za mašinske tehnologije Tehničkog univerziteta u Poznanu (prof. dr Stanislav Legutko), naš lokalni koordinator je Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (doc. dr Milan Rackov), a ostali članovi projekta su:

Technical University of Sofia- Faculty of Machine Technology, Technical University of Ostrava- Faculty of Mechanical Engineering, Tomas Bata University in Zlín- Faculty of Technology, University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Mechanical Engineering, J.J.Strossmayer University in Osijek- Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, University of Rijeka- Faculty of Engineering, University of Debrecen- Department of Mechanical Engineering, University of Miskolc- Department of Materials Handling and Logistics, College of Nyíregyháza- Engineering and Agriculture Faculty, Technical University of Moldova- Department Theory of Mechanisms and Parts of Machines, University Sts.Cyril and Methodius – Skopje- Faculty of Mechanical Engineering, Lublin University of Technology- Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Cluj-Napoca- Machine Building Faculty, Technical University of Cluj-Napoca- Department of Engineering and Technologic Management, Technical University of Cluj-Napoca- Department of Manufacturing Engineering, “Transilvania” University of Brasov- Mechanical Engineering Faculty, „Dunarea De Jos” University of Galati- Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade University-Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava- Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava-Faculty of Materials Science and Technology, Alexander Dubcek University in Trencin- Faculty of Special Technology, University of Žilina in Žilina- University of Žilina, Technical University in Košice-Faculty of Manufacturing Technologies in Presov.

CIII-BG-0703-Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems – Bridging Reliability, Quality and Tribology

Međunarodni CEEPUS projekat koji obuhvata 22 partnera iz 12 zemalja. Glavni koordinator projekta je Departman za primenjenu mehaniku Hemijsko, tehnološkog i metalurškog univerziteta u Sofiji (prof. dr Juliana Georgieva), naš lokalni koordinator je Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (asist. Ivan Knežević), a ostali članovi projekta su:

Vienna University of Technology- Institute of Sensor and Actuator Systems, University of Banja Luka- Faculty of Mechanical Engieering, Technical University of Sofia- Branch Plovdiv, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Sofia- Faculty of Machine Technology, Brno University of Technology- Faculty of Mechanical Engineering, University of Zagreb- Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Budapest University of Technology and Economics- Department of Machine and Product Design, University Sts.Cyril and Methodius – Skopje- Faculty of Mechanical Engineering, University of Science and Technology in Cracow- AGH University of Science and Technology, Poznan University of Technology- Institute of Mechanical Technology, ‘Kazimierz Pulaski’ Technical University of Radom- Institute of Vehicles and Machines Maintenance, Warsaw University of Technology- Institute of Micromechanics and Photonics of Faculty of Mechatronics, “Politehnica” University of Bucharest, Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, „Dunarea De Jos” University of Galati- Faculty of Mechanical Engineering, “Stefan Cel Mare” University of Suceava- Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade University-Faculty of Mechanical Engineering, University of Nis-Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana-Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava- Faculty of Mechanical Engineering, Department of Manufacturing Systems, Technical University in Košice- Faculty of Manufacturing Technologies in Presov

CIII-BG-0722-Computer Aided Design of automated systems for assembling

Međunarodni CEEPUS projekat koji obuhvata 15 partnera iz 10 zemalja. Glavni koordinator projekta je Mašinski fakultet Tehničkog univerziteta u Sofiji (prof. dr Lubomir Dimitrov), naš lokalni koordinator je Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (prof. dr Siniša Kuzmanović), a ostali članovi projekta su:

Polytechnic University of Tirana- Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology- Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Liberec- Faculty of Mechanical Engineering, University of Montenegro- Faculty of Mechanical Engineering, University Sts.Cyril and Methodius – Skopje- Faculty of Mechanical Engineering, Kielce University of Technology- Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science, Poznan University of Technology- Institute of Mechanical Technology, Technical University of Cluj-Napoca- Faculty of Mechanical Engineering, “Transilvania” University of Brasov- Mechanical Engineering Faculty, University of Nis-Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava-Faculty of Materials Science and Technology, University of Prishtina Hasan Prishtina- Faculty of Technical Applied Sciences.