Teme završnih radova

Lista mogućih tema i mentora za izradu završnih radova na OAS (osnovne akademske – diplomski bečelor rad), MAS (master akademske – master rad) i INT (integrisane – diplomski rad) studijama koje nude nastavnici Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo, za školsku 2014/2015 godinu. Kliknite na link Teme i mentrori za izradu završnih radova