Tehnički resursi

Na Departmanu za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo obezbeđeni su odgovarajući uslovi, oprema i softveri za:

 • izvođenje računarskih i laboratorijskih vežbi,

 • praćenje savremenih naučno-tehničkih dostignuća,

 • izradu diplomskih radova i doktorskih disertacija,

 • izvođenje različitih eksperimenata, ispitivanja i razvojna istraživanja.

tehnicki_resursi_2 tehnicki_resursi_1

Centar za automatizovano projektovanje i savremeno opremljena računarska učionica u

Laboratoriji za mašinske konstrukcije, transportne i građevinske mašine

Pored realizacije nastavnog procesa, u laboratorijama Departmana izvode ispitivanja i merenja u okviru naučno-istraživačkog rada i saradnje sa privredom.

Laboratorije Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo:

 • Laboratorija za mašinske konstrukcije, transportne i građevinske mašine,

 • Laboratorija za simulacije i logistiku,

 • Laboratorija za merenja, mehatroniku i prehrambeno mašinstvo,

 • Laboratorija za inženjerstvo biosistema,

 • Laboratorija za motore SUS,

 • Laboratorija za motorna vozila,

 • Laboratorija za pregled hrono-tahografa,

 • Laboratorija za pregled merila u saobraćaju,

 • Laboratorija za mašinske elemene, teoriju mašina i mehanizama (u pripremi).

Pregled značajnije opreme u laboratorijama Katedre za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku:

 • oprema za merenje mehaničkih veličina električnim putem (merne trake, univerzalno merno pojačalo SPIDER, davači sile i momenta, softveri za obradu rezultata merenja),

 • oprema za analizu vibracija,

 • telemetrijska oprema za bežični prenos podataka i mernog signala,

 • akcelerometri,

 • savremeni računari sa inženjerskim softverima za projektovanje, analize i simulacije (Autodesk Inventor, CATIA, ADAMS, Enterprise Dynamics, MATLAB, ANSYS i sl.),

 • jednogreda mosna dizalica (nosivost 3,2 t),

 • komponente transportnih i građevinskih mašina (koriste se u nastavnom procesu): uzorci metalnih užadi, elementi mašina prekidnog i neprekidnog transporta, mehanički prenosnici snage, komponente hidrauličnih sistema (hidromotori, hidrodinamička spojnica, razvodnici, pumpe) itd.

 • trakasti transporter za rasute terete,

 • frekventni pretvarač za elektromotorne pogone,

 • mehanički dinamometri itd.

tehnicki_resursi_3 tehnicki_resursi_4

Mosna dizalica nosivosti 3,2 t i izložene komponente mašina u Laboratoriji za mašinske konstrukcije, transportne i građevinske mašine

tehnicki_resursi_5

Priključni bagerski uređaj sa dubinskom kašikom u Laboratoriji za mašinske konstrukcije, transportne i građevinske mašine

Pregled značajnije opreme u laboratorijama Katedre za motore i vozila:

 • merno-akvizicioni sistem – merno pojačalo HBM Quantum,

 • softver za merno akvizicioni sistem – Catman,

 • nastavni presek šasije motornog vozila S.E.A.D.A.,

 • dijagnostički uređaj za benzinske motore,

 • dijagnostički uređaj za dizel motore,

 • akcelerometar,

 • nagazna vaga za merenje osovinskog opterećenja vozila,

 • multimetar,

 • dvoosni akcelerometar, dataloger,GPS,

 • peti točak (novi),

 • davači sile,

 • termoparovi,

 • analizator sobne klime,

 • digitalni termometar,

 • asmanov aspiratorski psihrometar,

 • probni sto za ispitivanje motora SUS,

 • osciloskop, dvokanalni,

 • sistem za indiciranje motora itd.

DSCN2982

Model za proučavanje delova automobila u Laboratoriji za motorna vozila

tehnicki_resursi_7 tehnicki_resursi_8

Presek dizel motora i detalj probnog stola za ispitivanje motora SUS

u Laboratoriji za motore SUS

U planu je i opremanje Laboratorije za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama. Treba naglasiti da Katedra za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i polјoprivredno mašinstvo raspolaže sa 3D štampačem. Karakteristike štampača su sledeće:

– proizvođač i tip: Makerbot Replicator 2x,

– materijal koji se koristi za štampu je ABS plastika (žica),

– radni prostor štampača je 236x142x150 mm.

Primena 3D štampača omogućuje brzu i jednostavnu izradu makete, ili prototipa proizvoda, u pravoj veličini (ukoliko je manjih dimenzija) ili u određenoj razmeri.