STATISTIKA UPISA

 

BUDŽET

SAMOFINANSIRANJE

Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo (M2)

prvi upisani

poslednje upisani

prvi upisani

poslednje upisani

2017. godine

94,00

50,02

2016. godine

100,00

50,10

47,52

44,48

2015. godine

93,70

50,32

50,32

43,32

2014. godine

99,00

50,08

 –  –
2013. godine

93,00

51,00