Saradnja sa privredom: Katedra za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku

Kontakti za saradnju sa privredom:

Sekretarijat Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo:

Tel.: 021/ 485 2366

prof. dr inž. Rastislav Šostakov

Tel.: 021/ 485 2428

E-mail: sostakov@uns.ac.rs