Saradnja sa privredom

Delatnost departmana u saradnji sa privredom

Departman je razvio i održava vrlo široku lepezu poslova za potrebe organizacija iz privrede, kao i fizičkih lica. Ovi poslovi obuhvataju:

  • projektovanje, konstruisanje, reviziju projekta, nadzor pri izvođenju i sl. mašinskih postrojenja uopšte, a posebno procesa, mašina i opreme u oblasti unutrašnjeg transporta roba i ljudi, pretovara i skladištenja, građevinske i komunalne mehanizacije, mašina za pakovanje, mašina i opreme u prehrambenom mašinstvu, poljoprivredne mehanizacije itd, a na osnovu licenci pojedinaca sa Departmana, kao i „velike licence“ FTN, dobijenih od strane Inženjerske komore Srbije,

  • simulacije tokova materijala u proizvodnim sistemima, skladištima i terminalima sa ciljem optimizacije rada i donošenja strateških odluka,

  • preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad u oblasti delatnosti Departmana, sa stanovišta bezbednosti i zdravlja na radu, a na osnovu licence FTN kao pravnog lica i pojedinaca kao odgovornih lica za realizaciju ovih poslova, dobijenih od strane Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije,

  • ispitivanje vozila prepravljenih na pogon alternativnim gorivima, kontrolisanje vozila koja se uvoze kao upotrebljavana, ispitivanje prepravljenih motornih i priključnih vozila, ispitivanje vozila za prevoz opasnih materija (ADR), a na osnovu ovlašćenja Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, tehnička veštačenja iz svih oblasti delatnosti Departmana, a po nalogu suda,

  • izradu ekspertiza, studija, projekata (posebno iz oblasti dizalica i opreme, liftova, mašina neprekidnog transporta, poljoprivredne mehanizacije) ispitivanja (posebno navedenih mašina, opreme i komponenti, kao i karakteristika motora SUS i performansi motornih vozila i sredstava poljoprivredne mehanizacije) i pružanja konsultantskih usluga u svim oblastima delatnosti Departmana, a na osnovu posebnih zahteva stranke.

Pored značaja navedenih poslova za naručioce istih, a i za sticanje dohotka Departmana, navedeni poslovi omogućuju nastavnicima i saradnicima Departmana neprekidni uvid u potrebe privrede, upoznavanje sa postojećim i pronalaženje novih rešenja za te potrebe. Poseban značaj ima rad u navedenim oblastima za praktično produbljavanje znanja i veština mladih kadrova na Departmanu, čime se stečena iskustva u adekvatnoj meri prelivaju u sadržaj nastavnih procesa koji se izvode na Departmanu. U određenoj meri (gde je to bezbedno, dozvoljeno, moguće i svrsishodno) se vrši i uključivanje studenata Departmana u rad u navedenim oblastima.