PRAKSA: Tehnolink Start program – Čenej

74981204            Tehnolink doo je najveći proizvodjač dizel agregata na Balkanu sa godišnjom produkcijom od oko 200 jedinica.

Potpisujući ugovore sa VOLVO, PENTOM, PERKINSOM, IVECO MOTORS-om, zatim i sa MARELLI-jem i MECC ALTE-om, stvoreni su neophodni preduslovi da stvore vrhunske proizvode oslonjeni na domaću pamet i odličan inženjerski kadar.

Nudeći kompletne solucije, a ne samo proizvode, Tehnolink nastoji da svoje partnere isprati u svim fazama projekta od njegovog idejnog rešenja, izrade, definisanja i proračuna potrebne snage dizel agregata sve do finalizacije i ugradnje po sistemu ključ u ruke.

Razvijajući se kao autentična srpska firma angažujući srpske resurse u proizvodnji agregata uključeno je preko 15 srpskih preduzeća poptomognuti iskustvom Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu.

         Predstavljaju izuzetne elektroagregate oklopljene srpskim čelikom doterane na srpskim automatskim linijama za elektrostatičko farbanje isprojektovane izrađene i testirane od strane srpskih električara i inženjera u sopstvenoj ispitnoj stanici.

         Made in Srbija.

         Praktikant bi se na početku upoznao sa proizvodnim procesom i sa radom na mašinama. Drugi deo prakse bi se odvijao u konstrukcionom birou gde bi zadatak praktikanta bio da u CAD softverima izrađuje 3D modele i tehničku dokumentaciju proizvoda kompanije.

Svi zainteresovani mogu da se jave Nikoli Ilankoviću na mejl adresu: ilankovic@uns.ac.rs