PRAKSA: Steinemann Start program – Bački Jarak

logo

Steinemann d.o.o. je firma iz Švajcarske sa višedecenijskom tradicijom koja se bavi proizvodnjom metalnih konstrukcija i delova konstrukcija, alata i metalnih delova. Prisutna je na tržištu Srbije od 2004. godine. Nalazi se u Bačkom Jarku. Kompletan proizvodni asortiman se izvozi u Švajcarsku.

Praktikant bi se na početku upoznao sa proizvodnim procesom i sa radom na mašinama. Drugi deo prakse bi se odvijao u konstrukcionom birou gde bi zadatak praktikanta bio da u softveru Autodesk Inventor izrađuje 3D modele i tehničku dokumentaciju proizvoda kompanije.

Svi zainteresovani mogu da se jave Nikoli Ilankoviću na mejl adresu: ilankovic@uns.ac.rs