Oglasna tabla

16.01.2019.

REZULTATI POPRAVNOG TESTA IZ OSNOVA RAČUNARSTVA I PROGRAMIRANJA

Rezultati:

12. grupa

Uvid u radove moguć u terminima konsultacija.

Predmetni saradnik:

mast. inž. Nikola Ilanković

16.01.2019.

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ I i II ZADATKA IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI 

Rezultati:

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2018-2019

Uvid u radove moguć u terminima konsultacija.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

16.01.2019.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ II ZADATKA IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA ME1 – 2018-2019

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA ME1 – 2017-2018

Uvid u radove moguć u terminima konsultacija.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

15.01.2019.

Obaveštenje u vezi sa IV testom iz Neprekidnog i automatizovanog transporta

Za IV test ne treba pripremati sledeće oblasti: 1.1, 1.6.2, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, dok poglavlje 5.4.1 treba pripremiti do transportnih puteva.

Predmetni nastavnik:

doc. dr Dragan Živanić

14.01.2019.

Rezultati Testa broj 3 iz predmeta Motori SUS:

Predmetni nastavnik:

doc. dr Nebojša Nikolić

11.01.2019.

REZULTATI III TESTA IZ OSNOVA RAČUNARSTVA I PROGRAMIRANJA

Rezultati:

12. grupa

Uvid u radove moguć u terminima konsultacija.

Predmetni saradnik:

mast. inž. Nikola Ilanković

10.01.2019.

Raspored rešavanja testa broj 3 iz predmeta Motori SUS za studente Saobraćaja i transporta i studente Tehničke mehanike i dizajna u tehnici

Raspored resavanja Testa 3

Predmetni nastavnik:

doc. dr Nebojša Nikolić

04.01.2019.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – ME1 2018-2019

Uvid u radove moguć u terminima konsultacija.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

04.01.2019.

REZULTATI TESTA BROJ 2 IZ PREDMETA:

Motori SUS na studijskom programu “Tehnička mehanika i dizajn u tehnici”

Mehatronika motora SUS na studijskom programu “Mehatronika u mehanizaciji”

Motori SUS na studijskom programu “Saobraćaj i transport”

Predmetni nastavnik:

doc. dr Nebojša Nikolić

03.01.2019.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2018-2019

Uvid u radove moguć u terminima konsultacija.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

02.01.2019.

REZULTATI II KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – ME1 2018-2019

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Uvid u radove moguć u terminima konsultacija.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

02.01.2019.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PRENOS SNAGE I KRETANJA ODRŽANOG 27.12.2018.
MAŠINSTVO
Predmetni nastavnik:
dr Maja Čavić

30.12.2018.

REZULTATI TESTA WM
MEHATRONIKA
Rezultate možete pogledati ovde: Mehatronika – WM test rezultati
Predmetni nastavnik:
prof. dr Maja Čavić

 

27.12.2018.

REZULTATI II KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2018-2019

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Uvid u radove moguć u terminima konsultacija.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

 

25.12.2018.

Raspored rešavanja testa broj 2 iz predmeta Motori SUS za studente Saobraćaja i transporta i studente Tehničke mehanike i dizajna u tehnici

 

Raspored resavanja Testa 2

Predmetni nastavnik:

Doc. dr Nebojša Nikolić

 25.12.2018.

REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – ME1 2018-2019

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME1 2014-2015

Uvid u radove moguć u terminima konsultacija.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

17.12.2018.

REZULTATI TESTA 1
MEHATRONIKA
Rezultate možete pogledati ovde: Mehatronika -Test 1 rezultati
Termini za konsultacije za grafički:
Utorak 12-16h
Sreda 10-12h
Četvrtak Vežbe
Petak 10h-12h
Predmetni nastavnik:
dr Maja Čavić

15.12.2018.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PRVOG I DRUGOG ZADATKA IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI 

Rezultati:

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2018-2019

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Uvid u radove moguć u terminima konsultacija.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

14.12.2018.

REZULTATI II TESTA IZ OSNOVA RAČUNARSTVA I PROGRAMIRANJA

Rezultati:

12. grupa

Uvid u radove moguć u terminima konsultacija.

Predmetni saradnik:

mast. inž. Nikola Ilanković

03.12.2018.

REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE  IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – ME1 2018-2019

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Uvid u radove moguć u terminima konsultacija.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

02.12.2018.

Rezultati testa broj 1

iz predmeta: Motori SUS na studijskom programu “Saobraćaj i transport”, Motori SUS na studijskom programu “Tehnička mehanika i dizajn u tehnici” i Mehatronika motora SUS na studijskom programu “Mehatronika u mehanizaciji”:

2018-2019 Rezultati Testa 1 Tehnicka mehanika

2018-2019 Rezultati Testa 1 Mehatronika

2018-2019 Rezultati Testa 1 Saobracaj i transport

Predmetni nastavnik:

Doc. dr Nebojša Nikolić

 

29.11.2018.

Rezultati testa broj 1 iz predmeta Mehatronika motora SUS, održanog 28.11.2018, za studente Mehatronike u mehanizaciji (generacija 2018/2019)

2018-2019 Rezultati Testa 1 MHTR

Predmetni nastavnik:

Doc. dr Nebojša Nikolić

25.11.2018.

REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE I PRVOG ZADATKA IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA MASINCI 2018-2019

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA MASINCI 2017-2018

Za uvid u radove javiti se mail-om predmetnom nastavniku ili asistentu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

3.11.2018.

REZULTATI I TESTA IZ OSNOVA RAČUNARSTVA I PROGRAMIRANJA

Rezultati:

Grupa 12

Grupa 13

Uvid u radove moguć u terminima konsultacija.

Predmetni saradnik:

mast. inž. Nikola Ilanković

 

29.10.2018.

REZULTATI I DELA I KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2018/2019: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2018-2019

Za uvid u radove javiti se mail-om predmetnom nastavniku ili asistentu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

 

23.10.2018.

REZULTATI ISPITA U OKTOBARSKOM PRODUŽENOM III ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

23.10.2018.

REZULTATI ISPITA U OKTOBARSKOM PRODUŽENOM III ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME2 2017-2018

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME2 2013-2014

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

16.10.2018.

REZULTATI ISPITA U OKTOBARSKOM PRODUŽENOM II ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

16.10.2018.

REZULTATI ISPITA U OKTOBARSKOM PRODUŽENOM II ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME2 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME2 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

15.10.2018.

REZULTATI ISPITA U OKTOBARSKOM PRODUŽENOM II ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 

MEHATRONIKA 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA ME1 – 2017-2018

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

01.10.2018.

REZULTATI ISPITA U OKTOBARSKOM PRODUŽENOM I ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME2 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

01.10.2018.

REZULTATI ISPITA U OKTOBARSKOM PRODUŽENOM I ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

30.09.2018.

REZULTATI ISPITA U OKTOBARSKOM PRODUŽENOM I ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 

MEHATRONIKA 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

27.09.2018.

REZULTATI ISPITA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME2 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME2 2013-2014

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

25.09.2018.

REZULTATI ISPITA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

24.09.2018.

REZULTATI ISPITA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 

MEHATRONIKA 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME1 2014-2015

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Milan Rackov

24.09.2018.

REZULTATI ISPITA U III SEPTEMBARSKOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: rez sep III

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

24. 09. 2018.

PREGLED RADOVA IZ INVENTORA

Pregled radova i konsultacije će se obaviti u četvrtak 27. 09. 2017. u 8h u Galeriji D5. Ukoliko donosite radove na USBu, obavezna je upotreba opcije Pack & Go i rad mora biti u verziji programa 2016 ili starija. Ukoliko donosite rad na laptopu, verzija programa nije bitna. Najava je obavezna putem mejla.

Predmetni saradnik:

mast. inž. Nikola Ilanković

 

20.09.2018.

Rezultati ispita iz predmeta ZNR u unutrašnjem transportu, na pretovaru i u skladištima

(septembarsko-oktobarski rok)

  1. test

Šarac Nebojša ZR 24/2014 1,5 p.

  1. test

Bilić Branislav ZR 21/2013  4,9 p.

Novaković Novica ZR 26/2013 3,6 p.

Đurić Bojan ZR 4/2014 2,0 p.

Knežević Jelena ZR 11/2014 3,8 p.

  1. test

Novaković Novica ZR 26/2013 5,6 p.

  1. test

Novaković Novica ZR-26/2013  5,4 boda

Ćulibrk Biljana ZR-35/2014 6,4 boda

Predmetni asistent:

dr Atila Zelić

17.09.2018.

REZULTATI ISPITA U II SEPTEMBARSKOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: rez sep2

Predmetni profesor:

prof. dr Maja Čavić

 

 

16. 09. 2018.

PREGLED RADOVA IZ INVENTORA

Pregled radova i konsultacije će se obaviti u četvrtak 20. 09. 2017. u 8h u Galeriji D5. Ukoliko donosite radove na USBu, obavezna je upotreba opcije Pack & Go i rad mora biti u verziji programa 2016 ili starija. Ukoliko donosite rad na laptopu, verzija programa nije bitna. Najava je obavezna putem mejla.

Predmetni saradnik:

mast. inž. Nikola Ilanković

13.09.2018.

REZULTATI ISPITA U II SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

prof. dr Milan Rackov

 13. 09. 2018.

Rezultati ispita iz predmeta Metalne konstrukcije (septembarsko-oktobarski rok)
Na usmeni iz predmeta Metalne konstrukcije (17. 09. 2018. u 9:30, kabinet 508 Kula FTN) pozivaju se sledeći studenti:
Ana Rosić MM 47/2015
Stefan Jocović MM 4/2013
Parenta Danijel MM 13/2014
Ninković Dejan MM 44/2015.

Predmetni asistent:

dr Atila Zelić

12.09.2018.

REZULTATI ISPITA U II SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA

 MAŠINSKI ELEMENTI 1 

MEHATRONIKA 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA ME1 – 2017-2018

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA ME1 – 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA ME1 – 2014-2015

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

prof. dr Milan Rackov

10. 09. 2018.

PREGLED RADOVA IZ INVENTORA

Pregled radova i konsultacije će se obaviti u četvrtak 13. 09. 2017. u 12h u Galeriji D5. Ukoliko donosite radove na USBu, obavezna je upotreba opcije Pack & Go i rad mora biti u verziji programa 2016 ili starija. Ukoliko donosite rad na laptopu, verzija programa nije bitna. Najava je obavezna putem mejla.

Predmetni saradnik:

mast. inž. Nikola Ilanković

08. 09. 2018.

Rezultati ispita ZNR u unutrašnjem transportu, na pretovaru i u skladištima (septembarsko-oktobarski rok, 1. termin)

Rezultati:

ZNR_ARHIVA OCENA_07-09-2018

U vezi upisa ocena obratiti se doc. dr Radomiru Đokiću.

Predmetni asistent:

dr Atila Zelić

04.09.2018.

REZULTATI ISPITA U I SEPTEMBARSKOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME2 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

prof. dr Milan Rackov

4. 9. 2018.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI (01. 09. 2018.)

Rezultati

Usmeni biće održan 06. 09. 2018. (četvrtak) u 10:00 u Kabinetu 508 (FTN Kula).
Studenti koji su pozvani na usmeni treba da ponesu skriptu i praktikum iz predmeta Pogonski sistemi.
Upis ocena u petak (07. 09. 2018.) u 10:00 kod prof. dr Ninoslava Zubera (Kabinet A1 Mašinski Institut).

Predmetni asistent:

dr inž. Atila Zelić

03.09.2018.

REZULTATI ISPITA U I SEPTEMBARSKOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

STRARI STUDENTI: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

01. 09. 2018.

PREGLED RADOVA IZ INVENTORA

Pregled radova će se obaviti u četvrtak 06. 09. 2017. u 12h u Galeriji D5. Ukoliko donosite radove na USBu, obavezna je upotreba opcije Pack & Go i rad mora biti u verziji programa 2016 ili starija. Ukoliko donosite rad na laptopu, verzija programa nije bitna. Najava je obavezna putem mejla.

Predmetni saradnik:

mast. inž. Nikola Ilanković

01.09.2018.

REZULTATI ISPITA U I SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 

MEHATRONIKA 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

prof. dr Milan Rackov

01.09.2018.

REZULTATI ISPITA U I SEPTEMBARSKOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: rez sep1

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

21. 8. 2018.

PREGLED RADOVA IZ INVENTORA

Pregled radova će se obaviti u ponedeljak 27. 8. 2017. u 12h u Galeriji D5. Ukoliko donosite radove na USBu, obavezna je upotreba opcije Pack & Go i rad mora biti u verziji programa 2016 ili starija. Ukoliko donosite rad na laptopu, verzija programa nije bitna. Najava je obavezna putem mejla.

Predmetni saradnik:

mast. inž. Nikola Ilanković

17. 7. 2018.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI (Julski rok 11. 07. 2018.)

PS_ARHIVA OCENA_17-07-2018

Uvid u radove je u petak 20. 07. 2018. (11-12 h) u kabinetu 508 Kula.
Studenti koji nisu zadovoljni predlogom ocene i žele ponovo da polažu završni ispit, treba da još danas obaveste o tome asistenta putem mejla do 20 h .
 
Upis ocena u indekse: 19. 07. 2018. (četvrtak prepodne) kod prof. dr Ninoslava Zubera (Kabinet A1 Mašinski institut).

Predmetni asistent:

dr inž. Atila Zelić

16. 7. 2018.

Rezultati ispita ZNR u unutrašnjem transportu, na pretovaru i u skladištima (julski rok)

Rezultati

U vezi upisa ocena obratiti se doc. dr Radomiru Đokiću.

Predmetni asistent:

dr Atila Zelić

12.07.2018.

REZULTATI ISPITA U II JUNSKOM ROKU IZ PREDMETA PRENOS SNAGE I KRETANJA, MAŠINSTVO
Rezultati ispita iz predmeta Prenos snage i kretanja: psk 2018 juni 2
Predmetni nastavnik:
dr Maja Čavić

12.07.2018.

REZULTATI ISPITA U II JUNSKOM ROKU IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA, MEHATRONIKA
Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2018 juni 2
Predmetni nastavnik:
dr Maja Čavić

12.07.2018.

REZULTATI ISPITA U DRUGOM JUNSKOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME2 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

20. 6. 2018.

Rezultati ispita iz predmeta Dizalice – julski rok 04. 07. 2018.

Rezultati

Studenti koji nisu ispunili predispitne obaveze (položeni testovi T1, T2, T3 + predat grafički rad) treba hitno da se jave predmetnom asistentu. Uvid u radove je u terminu konsultacija (utorak i petak 11-12 h).

Predmetni asistent:

dr Atila Zelić

09.07.2018.

REZULTATI ISPITA U DRUGOM JUNSKOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

STRARI STUDENTI: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

09.07.2018.

REZULTATI ISPITA U II JUNSKOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: rez jun II

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

 

07.07.2018.

REZULTATI ISPITA U II JUNSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 

MEHATRONIKA 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

5. 7. 2018.

PREGLED RADOVA IZ INVENTORA

Poslednji termin za pregled radova i konsultacije pre odlaska na letnju pauzu jeste u utorak 10. jula u 12h u Galeriji D5. Radove možete doneti na laptopu, a ako donosite na USB, onda obavezno morate koristiti opciju Pack & Go.

P.S.

Ako donosite rad na USB, rad mora biti u verziji Inventor 2016 ili stariji.

Predmetni saradnik:

dipl. inž. Nikola Ilanković

03.7.2018.

REZULTATI ISPITA IZ TEORIJE KRETANJA DRUMSKIH VOZILA

TKDV Rezultati Jul 2018

Upis ocena i uvid u radove: slobodan izbor termina (rok za uvid u radove: 05.7., 12h)

Sa Katedre za motore i vozila

28. 6. 2018.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA

Rezultati

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

28. 6. 2018.

Rezultati ispita iz predmeta Pogonski sistemi 23.06.2018.

Rezultati

Uvid u radove je u utorak 03. 07. 2018. (11-12 h).
Studenti koji nisu zadovoljni predlogom ocene i žele ponovo da polažu završni ispit treba da obaveste o tome asistenta putem mejla najkasnije do 29.06.2018. do 12 h.
 
Upis ocena u indekse: nakon objavljivanja rezultata ispita u julskom roku.

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

27. 6. 2018.
REZULTATI IV TESTA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA
Predmetni profesor
doc. dr Radomir Đokić

26. 6. 2018.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MEHATRONIKA MOTORA SUS I VOZILA

Mehatronika motora i vozila – rezultati

Napomena: prag prolaznosti iz oba dela (deo Motori i deo Vozila) predstavlja po 26 osvojenih od mogućih 50 poena.

Sa Katedere za motore i vozila

26. 6. 2018.

Rezultati ispita iz predmeta Metalne konstrukcije 19.06.2018.

Rezultati

Uvid u radove je u petak 29. 06. 2018. (11-12 h).
Studenti koji nisu zadovoljni predlogom ocene i žele ponovo da polažu završni ispit treba u najkraćem roku da obaveste o tome asistenta putem mejla.
 
Sledeći studenti treba da dođu na razgovor kod predmetnog asistenta:
Bujandrić Jovan
Stošić Rade
Matić Marina.
 
Upis ocena u indekse: nakon objavljivanja rezultata ispita u julskom roku.

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

25.06.2018.

REZULTATI ISPITA U PRVOM JUNSKOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME2 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

23.06.2018.

REZULTATI ISPITA U PRVOM JUNSKOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

22.06.2018.

REZULTATI ISPITA U I JUNSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 

MEHATRONIKA 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

21.06.2018.

REZULTATI ISPITA U I JUNSKOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: rez jun I

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

20. 6. 2018.

Rezultati ispita iz predmeta Dizalice održanog 16.06.2018.


Rezultati

Uvid u radove je u terminu konsultacija (utorak i petak 11-12 h).
Studenti koji nisu zadovoljni predlogom ocene i žele ponovo da polažu završni ispit treba u najkraćem roku da obaveste o tome asistenta putem mejla.

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

18.06.2018.

Rezultati ispita iz predmeta TEORIJA KRETANJA DRUMSKIH VOZILA

Rezultati:

Rezultati jun 1 2018

Predmetni nastavnik:

Doc. dr Boris Stojić

15.06.2018.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ TREĆE TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 

MEHATRONIKA 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME2 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

 

15. 6. 2018.

OBAVEŠTENJE U VEZI SA PREDMETOM DIZALICE

Presek stanja

Na usmeno polaganje (ponedeljak 18. 06. 2018., kabinet 509 Kula) treba da dođu sledeći studenti:
Smiljanić Verica (od 9 h)
Pekez Ilija (od 9 h)
Topolčanji Janoš (od 9 h)
Popović Nemanja (od 9:30)
Molović Srđan (od 9:30).
 
Podsećamo studente da su položeni testovi i predat grafički rad uslov za izlazak na završni ispit.

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

14.06.2018.

UKUPNI REZULTATI PRE ISPITA IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA DOPUNA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: rez nast – DOPUNA

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

12.06.2018.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ DRUGE TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 

MEHATRONIKA 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME2 2017-2018

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME2 2013-2014

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

12.06.2018.

UKUPNI REZULTATI PRE ISPITA IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: rez nast

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

12. 6. 2018.

REZULTATI TREĆEG TESTA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA

Rezultati: III test

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

11. 6. 2018.

REZULTATI TREĆEG TESTA IZ PREDMETA DIZALICE

Rezultati: III test

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

11. 6. 2018.

REZULTATI TREĆEG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA METALNE KONSTRUKCIJE

Rezultati: III kolokvijum

U tabeli rezultata je dat i preliminarni predlog konačnih ocena. Studenti koji ne žele da upišu u indeks predloženu ocenu treba da putem mejla obaveste asistenta.
Uvid u radove u terminu konsultacija (utorak i petak 11:00 – 12:00).

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

8. 6. 2018.

REZULTATI TREĆEG TESTA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI

Rezultati: III test

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

6. 6. 2018.

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA METALNE KONSTRUKCIJE

Rezultati: II kolokvijum

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

30. 5. 2018.

REZULTATI DRUGOG TESTA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI

Rezultati: II test

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

26. 5. 2018.

Teme seminarskih radova iz predmeta Zaštita na radu u unutrašnjem transportu, pretovaru i u skladištima

Teme

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

25. 5. 2018.

REZULTATI DRUGOG TESTA IZ PREDMETA DIZALICE

Rezultati: II test

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

17. 5. 2018.

REZULTATI DRUGOG TESTA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA

Rezultati: II test

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

11.05.2018.

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 

MEHATRONIKA 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME2 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME2 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

18.04.2018.

REZULTATI ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 

MEHATRONIKA 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

17.04.2018.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE INŽENJERSTVA ZAŠTITE NA RADU (IV GODINA STUDIJA)
Laboratorijska vežba “Pregled dizalice” održaće se prema sledećem rasporedu:

 

​Uputstvo za laboratorijsku vežbu možete pogledati ovde:
Prilog:

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

16.04.2018.

REZULTATI ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 

Rezultati:

Generacija 2017-2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016-2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015-2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014-2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013-2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012-2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

16.04.2018.

REZULTATI ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 

MEHATRONIKA

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

 

15. 4. 2018.

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA METALNE KONSTRUKCIJE

Rezultati: I kolokvijum

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

11.04.2018.

REZULTATI ISPITA U APRILSKOM ROKU IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA, MEHATRONIKA
Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2017 2018 april
Predmetni nastavnik:
dr Maja Čavić

2. 4. 2018.

REZULTATI PRVOG TESTA IZ PREDMETA DIZALICE

Rezultati: I test

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

2. 4. 2018.

REZULTATI PRVOG TESTA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA

Rezultati: I test

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

29. 3. 2018.

REZULTATI PRVOG TESTA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI

Rezultati: I test

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

 

17. 3. 2018.

OBAVEŠTENJE POVODOM PRVOG KOLOKVIJUMA IZ METALNIH KONSTRUKCIJA

Prvi kolokvijum iz Metalnih konstrukcija će se održati 4. aprila 2018. sa početkom u 14.15h u učionici D5. Na kolokvijum dolazi dokaz čvrstoće nosača i proračun zavarenih veza.

Predmetni asistent:

mast. inž. Atila Zelić

 

14.02.2018.

REZULTATI ISPITA U II JANUARSKOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

14.02.2018.

REZULTATI ISPITA U II JANUARSKOM ROKU IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA, MEHATRONIKA
Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2017 2018 januar 2
Predmetni nastavnik:
dr Maja Čavić

14.02.2018.

REZULTATI ISPITA U II JANUARSKOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 

Rezultati:

Generacija 2017-2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016-2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015-2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014-2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013-2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012-2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

 

13.02.2018.

REZULTATI ISPITA U II JANUARSKOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

04.02.2018.

REZULTATI ISPITA U JANUARSKOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

03.02.2018.

PRENOS SNAGE I KRETANJA I JANUARSKI ROK, MAŠINSTVO
Rezultati ispita iz predmeta Prenos snage i kretanja: psk 2018 januar 1
Predmetni nastavnik:
dr Maja Čavić

02.02.2018.

REZULTATI ISPITA U JANUARSKOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 

Rezultati:

Generacija 2017-2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016-2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015-2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

31.01.2018.

REZULTATI ISPITA U JANUARSKOM ROKU IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Uvid u radove i upis ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

27.01.2018.

MEHANIKA MAŠINA, MEHATRONIKA
Spisak studenata sa brojem poena možete pogledati ovde: mehatronika 2017 2018 januar 1
Predmetni nastavnik:
dr Maja Čavić

26.01.2018.

REZULTATI 4. TESTA IZ PREDMETA NEPREKIDNI I AUTOMATIZOVANI TRANSPORT

Rezultati: IV Test

Predmetni profesor:

Doc. dr Dragan Živanić

24.01.2018.

25.01.2018.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

24.01.2018.

Raspored polaganja usmenog ispita iz predmeta MOTORI SUS – Saobraćaj i transport – 26.01.2018. godine

Usmeni iz MOTORA SUS 26.01.2018 – raspored polaganja

Sa Katedre za motore i vozila

24.01.2018.

Spisak studenata studijskog programa Saobraćaj i transport sa kompletnim predispitnim bodovima iz predmeta Motori SUS:

2017-18 MSUS SAO – predispitni bodovi

Sa Katedre za motore i vozila

22.01.2018.

REZULTATI TESTA BROJ 3 IZ PREDMETA:

Motori SUS na studijskom programu “Saobraćaj i transport”

Motori SUS na studijskom programu “Tehnička mehanika i dizajn u tehnici”

Mehatronika motora SUS na studijskom programu “Mehatronika u mehanizaciji”

Liste sa kompletnim predispitnim bodovima biće objavljene takođe na ovoj oglasnoj tabli, nakon što svi studenti budu branili svoje domaće zadatke (najverovatnije u utorak, 23. januara).

Sa Katedre za motore i vozila

22.01.2018.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE I ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

18.01.2018.

REZULTATI TREĆE TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

17.01.2018.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

16.01.2018.

REZULTATI TREĆE TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

13.01.2018.

REZULTATI TESTOVA IZ PREDMETA Mehatronika motora SUS i Mototi SUS 1

Mehatronika motora SUS – Mehatronika: 2017-2018 Rezultati Testa 2 – MHTR

Motori SUS 1 – Saobraćaj:  2017-2018 Rezultati Testa 2 – SAO

Motori SUS 1 – Tehnička mehanika i dizajn: 2017-2018 Rezultati Testa 2 – TehMeh

Sa Katedre za motore i vozila

13.01.2018.

REZULTATI TREĆEG ZADATKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

12.01.2018.

REZULTATI TREĆEG ZADATKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

05.01.2018.

REZULTATI TREĆEG I ČETVRTOG ZADATKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

 

25.12.2017.

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME1 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME1 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

 

25.12.2017.

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

19.12.2017.

MEHANIKA MAŠINA, MEHATRONIKA
Termini za odradu vežbi za sledeću nedelju (radi se samo o grupama 1,2 i 6 koje nemaju nastavu 25.12.):
grupa 1.   sreda, 27.12., 12:00, AR4
grupa 2. četvrtak, 28.12., 19:00, MI V3-5
grupa 6. četvrtak, 28.12., pola grupe u termin 15:15. MI D4-1A, pola grupe u termin 19:00, MI V3-5
Predmetni nastavnik:
dr Maja Čavić

 

 

17.12.2017.

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME1 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

09.12.2017.

REZULTATI  DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

08.12.2017.

REZULTATI TESTA IZ PREDMETA MOTORI SUS / MEHATRONIKA MOTORA SUS

Mehatronika motora SUS (Mehatronika u mehanizaciji)

Motori SUS (Saobraćaj i transport)

Motori SUS (Tehnička mehanika i dizajn)

Sa Katedre za

motore i vozila

07.12.2017.

REZULTATI 1. ZADATKA I TEORIJE IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA (MEHATRONIKA)

Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2017 2018 t1 z1 nastava

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

18.11.2017.

REZULTATI  PRVOG KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

12.11.2017.

REZULTATI  PRVOG KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

07.11.2017.

REZULTATI  PRVOG KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME1 2012-2013

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

30.10.2017.

REZULTATI PRVOG DELA PRVOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA MASINCI 2017-2018

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA MASINCI 2014-2015

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

 

23.10.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI  U III OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

10.10.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI  U II OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

UPIS OCENA JE U SREDU 11.10.2017. U 12h.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

10.10.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 U II OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

UPIS OCENA JE U SREDU 11.10.2017. U 12h.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

10.10.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 U II OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Uvid u radove je u terminu konsulltacija.

UPIS OCENA JE U SREDU 11.10.2017. U 12h.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

08.10.2017.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG U II OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: TMiM okt II 2017

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

06.10.2017.

OBAVEŠTENJE – KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

Kompjutersko projektovanje – konsultacije i pregled radova rađenih u Inventor Professional-u će se održati u ponedeljak 09.10.2017. godine sa početkom u 12:00 u računarskoj učionici D5.
doc. dr Dragan Živanić

01.10.2017.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG U I OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: TMiM okt I 2017

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

01.10.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG U I OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

01.10.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 U I OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

NAPOMENA: STUDENTI KOJIMA JE OSTAO SAMO GRAFIČKI RAD ZA OCENU MOGU DONETI ISTI DO SREDE U 12h KAKO BI OCENA BILA PROSLEĐENA U OVOM ROKU. U SUPROTNOM MORATE PRIJAVITI ISPIT ZA SLEDEĆI ISPITNI ROK.

 

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

26.09.2017.

OBAVEŠTENJE – KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

Kompjutersko projektovanje – konsultacije i pregled radova rađenih u Inventor Professional-u će se održati u petak 29.09.2017. godine sa početkom u 08:30 u računarskoj učionici D5.
doc. dr Dragan Živanić

26.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 U OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

MAŠINSTVO: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

25.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI – oktobarski  produženi rok

Rezultate možete pogledati ovde: Karton_PS_2016-17_25.09.2017

Stariji studenti:

Zarić S. MM 12/2014: 67 p. ocena 7

Rkman B. MM 21/2014: 56 p. ocena 6

 

Upis ocena je 26. 09. 2017. (utorak) u 10 h u Laboratoriji MI D5.

 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

23.09.2017.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG U OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: TMiM sep III 2017

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

23.09.2017.

REZULTATI ISPITA  IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG U OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove u terminu konsultacija.

ROK ZA PREDAJU GRAFIČKIH RADOVA IZ PREDMETA ME, ME1 I ME2 JE SREDA (27.09.2017.) KAKO BI OCENA PROŠLA U OKTOBARSKOM PRODUŽEMON ISPITNOM ROKU!!!

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

22.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA METALNE KONSTRUKCIJE / DIZALICE – oktobarski produženi rok

Rezultate ispita i termin upisa ocena možete pogledati ovde: MK_D_Rezultati okt prod

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

16.09.2017.

OBAVEŠTENJE – KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

Kompjutersko projektovanje – konsultacije i pregled radova rađenih u Inventor Professional-u će se održati u utorak 19.09.2017. godine sa početkom u 12:00 u računarskoj učionici D5.
doc. dr Dragan Živanić

14.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA  (smer: Inženjerstvo zaštite na radu) – septembarsko-oktobarski rok

Novaković I. ZR-26/13  2. test 2,3 p.

Kanas L. ZR-37/2013 4. test 9,6 p.

Upis ocena  15. 09. 2017. (petak) u 11 h u Laboratoriji MI D5.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

14.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI – septembarsko-oktobarski rok

Rezultate možete pogledati ovde: Karton_PS_2016-17_14.09.2017

Stariji studenti:

Zarić S. MM 12/2014: 1. deo 0,0 p.; 2. deo 10,0 p.

Rkman B. MM 21/2014: 1. deo 0,0 p.

Kusić B. 16042: 1. test 6,0 p

Vukmanović B. MM21/2011 2. deo: 10 p.

Kubik B. M16166  2.deo: 7,0 p.

Upis ocena je 15. 09. 2017. (petak) u 11 h u Laboratoriji MI D5.

 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

14.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 U II SEPTEMBARSKOM ROKU

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME2 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

NAPOMENA: STUDENTI KOJI NISU POLOŽILI ZADATKE ILI IMAJU MINIMUM POENA TREDA DA DOĐU NA UVID RADOVA!!!

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

13.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA METALNE KONSTRUKCIJE
(09.09.2017.)

Vinokić Zdravko MM3/2011: predispitne obaveze 36 p. + ispit 5,0 p. = 41 p. (nije položio)

Zarić Slobodan MM12/2014: predispitne obaveze 38 p. + ispit 10,0 p. = 48 p. (nije položio)

Beretka Kornel  MM22/2014: predispitne obaveze 35 p. + ispit 13,0 p. = 45 p. (nije položio)

Đurić Nemanja MM23/2014: predispitne obaveze 52 p. + ispit 18,0 p. = 70 p. (ocena 7)

Meneši Ivan MM15/2013: USMENI.

Upis ocena 21.09.2017. u terminu ispita.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

12.09.2017.

REZULTATI ISPITA  IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG U II SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

11.09.2017.

REZULTATI ISPITA U II SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA (MEHATRONIKA)

Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2017 septembar 2

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

11.09.2017.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG U II SEPTEMBARSKOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: TMiM sep II 2017

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

11.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 U II SEPTEMBARSKOM ROKU

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME1 2013-2014

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

05.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI – septembarski rok

Rezultate možete pogledati ovde: Karton_PS_2016-17_05.09.2017

Stariji studenti:

Brajić S. MM35/2015: 0 p.

Rkman B. MM 21/2014: 1. deo 0,0 p.

Kusić B. 16042: 1. test 1,5 p; 2. test 1,0 p.

Vukmanović B. MM21/2011 1. deo: 12 p.

Upis ocena je 07. 09. 2017. (četvrtak) u 11 h u Laboratoriji MI D5.

Molimo kandidate koji odustaju od upisa ocene u septembarskom roku da o tome putem mejla obaveste asistenta (najkasnije do srede 06.09.2017. do 10:00).

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

04.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA METALNE KONSTRUKCIJE
(28.08.2017.)

Rezultate možete videti ovde: FTN Novi Sad Metalne konstrukcije 2017 final SEPT -1 2017

Upis ocena je u utorak (05.09.2017) u 12:00 u kancelariji 508 Kula.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

03.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 U I SEPTEMBARSKOM ROKU

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

01.09.2017.

OBAVEŠTENJE – KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

Kompjutersko projektovanje – konsultacije i pregled radova rađenih u Inventor Professional-u će se održati u četvrtak 07.09.2017. godine sa početkom u 12:00 u računarskoj učionici u D5.
doc. dr Dragan Živanić

31.08.2017.

REZULTATI ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA (MEHATRONIKA)

Rezultate možete pogledati ovde:mehatronika 2017 septembar 1

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

30.08.2017.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG U I SEPTEMBARSKOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: TMiM sep I 2017

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

30.08.2017.

REZULTATI ISPITA  IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG U I SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

30.08.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG U I SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME1 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME1 2012-2013

Uvid u radove i upis ocena u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov