Oglasna tabla

22.01.2018.

REZULTATI TESTA BROJ 3 IZ PREDMETA:

Motori SUS na studijskom programu “Saobraćaj i transport”

Motori SUS na studijskom programu “Tehnička mehanika i dizajn u tehnici”

Mehatronika motora SUS na studijskom programu “Mehatronika u mehanizaciji”

Liste sa kompletnim predispitnim bodovima biće objavljene takođe na ovoj oglasnoj tabli, nakon što svi studenti budu branili svoje domaće zadatke (najverovatnije u utorak, 23. januara).

Sa Katedre za motore i vozla

22.01.2018.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE I ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

21.01.2018.

MEHANIKA MAŠINA, MEHATRONIKA
Rezultati testa iz simulacije održanog 20.01.2018.
Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika simulacija prvi termin
Predmetni nastavnik:
dr Maja Čavić

18.01.2018.

REZULTATI TREĆE TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

17.01.2018.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

16.01.2018.

REZULTATI TREĆE TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

13.01.2018.

REZULTATI TESTOVA IZ PREDMETA Mehatronika motora SUS i Mototi SUS 1

Mehatronika motora SUS – Mehatronika: 2017-2018 Rezultati Testa 2 – MHTR

Motori SUS 1 – Saobraćaj:  2017-2018 Rezultati Testa 2 – SAO

Motori SUS 1 – Tehnička mehanika i dizajn: 2017-2018 Rezultati Testa 2 – TehMeh

Sa Katedre za motore i vozila

13.01.2018.

REZULTATI TREĆEG ZADATKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

12.01.2018.

REZULTATI TREĆEG ZADATKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

05.01.2018.

REZULTATI TREĆEG I ČETVRTOG ZADATKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

 

25.12.2017.

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME1 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME1 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

 

25.12.2017.

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

19.12.2017.

MEHANIKA MAŠINA, MEHATRONIKA
Termini za odradu vežbi za sledeću nedelju (radi se samo o grupama 1,2 i 6 koje nemaju nastavu 25.12.):
grupa 1.   sreda, 27.12., 12:00, AR4
grupa 2. četvrtak, 28.12., 19:00, MI V3-5
grupa 6. četvrtak, 28.12., pola grupe u termin 15:15. MI D4-1A, pola grupe u termin 19:00, MI V3-5
Predmetni nastavnik:
dr Maja Čavić

 

 

17.12.2017.

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME1 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

09.12.2017.

REZULTATI  DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

08.12.2017.

REZULTATI TESTA IZ PREDMETA MOTORI SUS / MEHATRONIKA MOTORA SUS

Mehatronika motora SUS (Mehatronika u mehanizaciji)

Motori SUS (Saobraćaj i transport)

Motori SUS (Tehnička mehanika i dizajn)

Sa Katedre za

motore i vozila

07.12.2017.

REZULTATI 1. ZADATKA I TEORIJE IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA (MEHATRONIKA)

Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2017 2018 t1 z1 nastava

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

18.11.2017.

REZULTATI  PRVOG KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

12.11.2017.

REZULTATI  PRVOG KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2017-2018

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

07.11.2017.

REZULTATI  PRVOG KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA – ME1 2017-2018

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME1 2012-2013

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

30.10.2017.

REZULTATI PRVOG DELA PRVOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 

Rezultati:

Generacija 2017/2018: SPISAK STUDENATA MASINCI 2017-2018

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA MASINCI 2014-2015

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

 

23.10.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI  U III OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

10.10.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI  U II OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

UPIS OCENA JE U SREDU 11.10.2017. U 12h.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

10.10.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 U II OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

UPIS OCENA JE U SREDU 11.10.2017. U 12h.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

10.10.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 U II OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Uvid u radove je u terminu konsulltacija.

UPIS OCENA JE U SREDU 11.10.2017. U 12h.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

08.10.2017.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG U II OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: TMiM okt II 2017

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

06.10.2017.

OBAVEŠTENJE – KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

Kompjutersko projektovanje – konsultacije i pregled radova rađenih u Inventor Professional-u će se održati u ponedeljak 09.10.2017. godine sa početkom u 12:00 u računarskoj učionici D5.
doc. dr Dragan Živanić

01.10.2017.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG U I OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: TMiM okt I 2017

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

01.10.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG U I OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

01.10.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 U I OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

NAPOMENA: STUDENTI KOJIMA JE OSTAO SAMO GRAFIČKI RAD ZA OCENU MOGU DONETI ISTI DO SREDE U 12h KAKO BI OCENA BILA PROSLEĐENA U OVOM ROKU. U SUPROTNOM MORATE PRIJAVITI ISPIT ZA SLEDEĆI ISPITNI ROK.

 

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

26.09.2017.

OBAVEŠTENJE – KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

Kompjutersko projektovanje – konsultacije i pregled radova rađenih u Inventor Professional-u će se održati u petak 29.09.2017. godine sa početkom u 08:30 u računarskoj učionici D5.
doc. dr Dragan Živanić

26.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 U OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

MAŠINSTVO: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

25.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI – oktobarski  produženi rok

Rezultate možete pogledati ovde: Karton_PS_2016-17_25.09.2017

Stariji studenti:

Zarić S. MM 12/2014: 67 p. ocena 7

Rkman B. MM 21/2014: 56 p. ocena 6

 

Upis ocena je 26. 09. 2017. (utorak) u 10 h u Laboratoriji MI D5.

 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

23.09.2017.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG U OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: TMiM sep III 2017

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

23.09.2017.

REZULTATI ISPITA  IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG U OKTOBARSKOM PRODUŽENOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove u terminu konsultacija.

ROK ZA PREDAJU GRAFIČKIH RADOVA IZ PREDMETA ME, ME1 I ME2 JE SREDA (27.09.2017.) KAKO BI OCENA PROŠLA U OKTOBARSKOM PRODUŽEMON ISPITNOM ROKU!!!

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

22.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA METALNE KONSTRUKCIJE / DIZALICE – oktobarski produženi rok

Rezultate ispita i termin upisa ocena možete pogledati ovde: MK_D_Rezultati okt prod

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

16.09.2017.

OBAVEŠTENJE – KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

Kompjutersko projektovanje – konsultacije i pregled radova rađenih u Inventor Professional-u će se održati u utorak 19.09.2017. godine sa početkom u 12:00 u računarskoj učionici D5.
doc. dr Dragan Živanić

14.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA  (smer: Inženjerstvo zaštite na radu) – septembarsko-oktobarski rok

Novaković I. ZR-26/13  2. test 2,3 p.

Kanas L. ZR-37/2013 4. test 9,6 p.

Upis ocena  15. 09. 2017. (petak) u 11 h u Laboratoriji MI D5.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

14.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI – septembarsko-oktobarski rok

Rezultate možete pogledati ovde: Karton_PS_2016-17_14.09.2017

Stariji studenti:

Zarić S. MM 12/2014: 1. deo 0,0 p.; 2. deo 10,0 p.

Rkman B. MM 21/2014: 1. deo 0,0 p.

Kusić B. 16042: 1. test 6,0 p

Vukmanović B. MM21/2011 2. deo: 10 p.

Kubik B. M16166  2.deo: 7,0 p.

Upis ocena je 15. 09. 2017. (petak) u 11 h u Laboratoriji MI D5.

 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

14.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 U II SEPTEMBARSKOM ROKU

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME2 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

NAPOMENA: STUDENTI KOJI NISU POLOŽILI ZADATKE ILI IMAJU MINIMUM POENA TREDA DA DOĐU NA UVID RADOVA!!!

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

13.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA METALNE KONSTRUKCIJE
(09.09.2017.)

Vinokić Zdravko MM3/2011: predispitne obaveze 36 p. + ispit 5,0 p. = 41 p. (nije položio)

Zarić Slobodan MM12/2014: predispitne obaveze 38 p. + ispit 10,0 p. = 48 p. (nije položio)

Beretka Kornel  MM22/2014: predispitne obaveze 35 p. + ispit 13,0 p. = 45 p. (nije položio)

Đurić Nemanja MM23/2014: predispitne obaveze 52 p. + ispit 18,0 p. = 70 p. (ocena 7)

Meneši Ivan MM15/2013: USMENI.

Upis ocena 21.09.2017. u terminu ispita.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

12.09.2017.

REZULTATI ISPITA  IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG U II SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

11.09.2017.

REZULTATI ISPITA U II SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA (MEHATRONIKA)

Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2017 septembar 2

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

11.09.2017.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG U II SEPTEMBARSKOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: TMiM sep II 2017

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

11.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 U II SEPTEMBARSKOM ROKU

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME1 2013-2014

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

05.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI – septembarski rok

Rezultate možete pogledati ovde: Karton_PS_2016-17_05.09.2017

Stariji studenti:

Brajić S. MM35/2015: 0 p.

Rkman B. MM 21/2014: 1. deo 0,0 p.

Kusić B. 16042: 1. test 1,5 p; 2. test 1,0 p.

Vukmanović B. MM21/2011 1. deo: 12 p.

Upis ocena je 07. 09. 2017. (četvrtak) u 11 h u Laboratoriji MI D5.

Molimo kandidate koji odustaju od upisa ocene u septembarskom roku da o tome putem mejla obaveste asistenta (najkasnije do srede 06.09.2017. do 10:00).

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

04.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA METALNE KONSTRUKCIJE
(28.08.2017.)

Rezultate možete videti ovde: FTN Novi Sad Metalne konstrukcije 2017 final SEPT -1 2017

Upis ocena je u utorak (05.09.2017) u 12:00 u kancelariji 508 Kula.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

03.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 U I SEPTEMBARSKOM ROKU

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

01.09.2017.

OBAVEŠTENJE – KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

Kompjutersko projektovanje – konsultacije i pregled radova rađenih u Inventor Professional-u će se održati u četvrtak 07.09.2017. godine sa početkom u 12:00 u računarskoj učionici u D5.
doc. dr Dragan Živanić

31.08.2017.

REZULTATI ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA (MEHATRONIKA)

Rezultate možete pogledati ovde:mehatronika 2017 septembar 1

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

30.08.2017.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG U I SEPTEMBARSKOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: TMiM sep I 2017

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

30.08.2017.

REZULTATI ISPITA  IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG U I SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

30.08.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG U I SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME1 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME1 2012-2013

Uvid u radove i upis ocena u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

23.08.2017.

OBAVEŠTENJE MAŠINSKI ELEMENTI 

(MAŠINSTVO)

Rok za predaju grafičkog rada je PETAK 29. SEPTEMBAR 2017.

Posle tog datuma izdati grafički radovi više ne važe i moraju se preuzeti novi sa sledećom generacijom studenata.

21.08.2017.

OBAVEŠTENJE – KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

Kompjutersko projektovanje – konsultacije i pregled radova rađenih u Inventor Professional-u će se održati u sredu 23.08.2017. godine sa početkom u 11:00 u računarskoj učionici u D5

doc. dr Dragan Živanić

17.07.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI – julski rok

Rezultate možete pogledati ovde: Karton_PS_2016-17_17.07.2017

Stariji studenti:

Bodrožić A. 16007: 67 poena – ocena 6.

Kubik B. M16166: 2. test 3,5 p.  / 1. deo ispita 6,7 p.  / 2. deo ispita 0 p.

Đorđević K. MM 32/12: 55 poena – ocena 6.

Tanacković P. MM1/2011: 1. deo 0 p.

Kanović M. MM 16/2014: 1. deo 6,7 p.  / 2. deo 6,7 p.

Rkman B. MM 21/2014: 1. deo 3 p.

Upis ocena 19. 07. 2017. (sreda) u 11 h u Laboratoriji MI D5.

Molimo kandidate koji odustaju od upisa ocene u julskom roku (tj. žele da rade ponovo završni ispit u septembarskom-oktobarskom roku) da o tome putem mejla obaveste asistenta (najkasnije do srede 19.07.2017. do 8:00).

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

17.07.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA  (smer: Inženjerstvo zaštite na radu) – julski rok

Rezultate možete pogledati ovde: BZRuUT,PiS_16.07.2017

Upis ocena i pregled seminarskih radova 19. 07. 2017. (sreda) u 11 h u Laboratoriji MI D5.

Mitić Sandra hitno da pošalje predmetnom asistentu skenirano Potvrdu o položenim ispitima na višoj školi.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

 

Studentima koji su položili dva testa biće omogućeno polaganje i trećeg testa (pre završnog ispita) SAMO u junskom i julskom ispitnom roku ove godine.

Svi kandidati koji su položili testove i pristupili su izradi grafičkog rada mogu izaći na završni ispit.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

25.06.2017.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG U I JUNSKOM ROKU IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: TMiM jun I 2017

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

25.06.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG U I JUNSKOM ISPITNOM ROKU

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

24.06.2017.

PREGLED OSVOJENIH POENA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI (2. godina studija)

Karton sa poenima na predispitnim obavezama možete pogledati ovde: PS_2016-17_24.06.2017

VAŽNA NAPOMENA!!! Konačna odluka o mogućnostima polaganja testova (odnosi se prvenstveno na studente koji nisu ispunili predispitne obaveze tokom tekuće školske godine) biće doneta 26. 06. 2017. u skladu sa novousvojenim Pravilnikom o izvođenju nastave. Obaveštenje o mogućnostima polaganja testova u junskom i julskom ispitnom roku biće objavljeno 26. 06. 2017. na Oglasnoj tabli internet stranice Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

24.06.2017.

OBAVEŠTENJE – KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

Kompjutersko projektovanje – konsultacije i pregled radova rađenih u Inventor Professional-u će se održati u utorak 27.06.2017. godine sa početkom u 11:00 u računarskoj učionici u D5.

doc. dr Dragan Živanić

23.06.2017.

PREGLED OSVOJENIH POENA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA  (smer: Inženjerstvo zaštite na radu)

Rezultate možete pogledati ovde: BZRuUT,PiS_23.06.2017

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

20.06.2017.

UKUPNI REZULTATI U TOKU NASTAVE IZ PREDMETA TEORIJA MEHANIZAMA I MAŠINA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: TMiM rez nastave

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

17.06.2017.

REZULTATI 3. TESTA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI

Rezultate možete pogledati ovde: Karton_PS_2016-17_17.06.2017

Popravni za testove (test 1/test 2/test 3) biće održan 23. 06. 2017. u 10:00 (ne u 12:00) u učinici MI D5.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

17.06.2017.

REZULTATI TREĆEG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

17.06.2017.

OBAVEŠTENJE – KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

Kompjutersko projektovanje – konsultacije i pregled radova rađenih u Inventor Professional-u će se održati u ponedeljak 19.06.2017. godine sa početkom u 12:00 u računarskoj učionici u D5.

doc. dr Dragan Živanić

16.06.2017.

REZULTATI 3. TESTA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA  (smer: Inženjerstvo zaštite na radu)

Rezultate možete pogledati ovde: BZRuUT,PiS_16.06.2017

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

14.06.2017.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZAŠTITE NA RADU – Teme seminarskih radova

TEME SEMINARSKIH RADOVA_IZR 2017

 

Detaljnije informacije o seminarskim radovima mogu se dobiti od asistenta Zelića.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

13.06.2017.

REZULTATI 3. KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA METALNE KONSTRUKCIJE

Rezultate i stanje poena (predispitne obaveze) možete videti ovde: MK predispitni

Radovi se mogu pogledati sat vremena pre početka ispita u junskom roku.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

12.06.2017.

OBAVEŠTENJE O NADOKNADI VEŽBI TMiM, MAŠINSTVO, GRUPA 22

Nadoknada vežbi iz TMiM – WORKING MODEL, grupa 22, održaće se u sredu, 14.06. u 14 sati u Sali MI Đ2-1.

Sa Katedre

02.06.2017.

REZULTATI 2. TESTA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI I TERMIN POLAGANJA 3. TESTA

Rezultate možete pogledati ovde: Karton_PS_2016-17_02.06.2017

3. test (predispitna obaveza) biće održan 17. 06. 2017. u 12:00 u učionici MI D5.

Popravni za testove (test 1/test 2/test 3) biće održan 23. 06. 2017. u 12:00 u učinici MI D5.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

20.05.2017.

REZULTATI  DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

16.05.2017.

REZULTATI  KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

16.05.2017.

REZULTATI 2. TESTA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA  (smer: Inženjerstvo zaštite na radu)

Rezultate možete pogledati ovde: BZRuUT,PiS_16.05.2017

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

09.05.2017.

TERMIN 2. TESTA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA  (smer: Inženjerstvo zaštite na radu)

2. test iz predmeta ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA održaće se 12. 05. 2017. (petak) u 13:00 u učionici MI A3 Gal./2.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

08.5.2017.

PROMENA TERMINA ZA ODBRANU SEMINARSKIH RADOVA IZ PREDMETA TEORIJA KRETANJA DRUMSKIH VOZILA 

Obaveštavaju se studenti 3. godine da će odbrana seminarskog rada iz predmeta TEORIJA KRETANJA DRUMSKIH VOZILA, umesto 16.5., biti održana u utorak 23.5.

Obaveštenje o satnici biće objavljeno naknadno.

Predmetni nastavnik:

Doc. dr Boris Stojić

28.04.2017.

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME2 2016-2017

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

 

26.04.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 ODRŽANOG U APRILSKOM ISPITNOM ROKU

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

26.04.2017.

REZULTATI ISPITA APRILSKI ROK – Predmeti: DIZALICE / POGONSKI SISTEMI

Rezultate možete pogledati ovde: Rezultati

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

25.04.2017.

REZULTATI ISPITA  IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG U APRILSKOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

24.04.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG U APRILSKOM ISPITNOM ROKU

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

24.04.2017.

OBAVEŠTENJE – OBILAZAK FABRIKE “LAFARGE” BEOČIN 28.04.2017. (Inženjerstvo zaštite na radu 4. god. studija + Mašinstvo master studije)

Spisak prijavljenih studenata po grupama možete pogledati ovde: SPISAK STUDENATA_Lafarge 28.04.2017

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

22.04.2017.

REZULTATI ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA (MEHATRONIKA)

Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2017 april

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

18.04.2017.

OBAVEŠTENJE – Laboratorijska vežba “Pregled dizalice” (Inženjerstvo zaštite na radu –  4. god. studija)

Laboratorijska vežba “Pregled jednogrede mosne dizalice” održaće se 09.05.2017. prema priloženom spisku.

Spisak prijavljenih studenata po grupama može se pogledati ovde: SPISAK STUDENATA ZA LAB VEZBU 09.05.2017

Uputstvo za laboratorijsku vežbu može se pogledati ovde:

Lab vezba_PREGLED DIZALICE_Smernice 2017

pravilnik_postupku-pregleda-ispitivanja

Primer stručnog nalaza: strucni nalaz PLATFORMA

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

11.04.2017.

REZULTATI 1. TESTA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI

Rezultate možete pogledati ovde: Karton_PS_2016-17_11.04.2017

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

11.04.2017.

REZULTATI 1. TESTA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA  (smer: Inženjerstvo zaštite na radu)

Rezultate možete pogledati ovde: BZRuUT,PiS_11.04.2017

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

10.04.2017.

RAČUNARSKE VEŽBE IZ METALNIH KONSTRUKCIJA (3. god. studija)

Računarske vežbe iz Metalnih konstrukcija (proračun i izrada tehničke dokumentacije za 1. grafički rad “Ramovska noseća konstrukcija”) održaće se 12.04.2016. (sreda) na galeriji i u učionici Laboratorije MI D5.

Grupa 21 (izrada tehničke dokumentacije 17:15 – 18:30, konsultacije u vezi proračuna 18:30 – 19:45)

Grupa 22 (konsultacije u vezi proračuna 17:15 – 18:30,  izrada tehničke dokumentacije 18:30 – 19:45)

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

30.03.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  DIZALICE – Martovski apsolventski rok 25.03.2017.

Bulatović M. 16048 (2.deo) 4,0 b.

Malacko V. MM46/2013 (2.deo) 4,0 b.
Zedi R. 15980 (2.test) 2,5 b.
Ilić B. 15830 (1. test) 8,7 b.
ZAVRŠNI ISPIT:
Kraljević S. MM35/2013  40,0 b.
Vukičević J. MM15/2012  7,5 b.
Crnogorac N. MM17/2013  46,0 b.
Popović M. MM51/2014 18,0 b.
Ilkić S. MM21/2013  22,0 b.

Meneši I. MM15/2013  13,0 b.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

28.03.2017.

REZULTATI ISPITA  IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 

Rezultati:

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

28.03.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU

Rezultati:

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME1 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

28.03.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 ODRŽANOG U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

23.03.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA PRENOS SNAGE I KRETANJA (MAŠINSTVO) ODRŽANOG 18.03.2017.

Rezultate možete pogledati na sledećem linku: psk 2017mart

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

19.03.2017.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 18.03.2017. IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: TMiM mar 17

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

24.02.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 ODRŽANOG 23.02.2017. 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME2 2013-2014

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

23.02.2017.

REZULTATI ISPITA U DRUGOM JANUARSKOM ISPITNOM ROKU  IZ PREDMETA PRENOS SNAGE I KRETANJA (MAŠINSTVO)

Rezultate možete pogledati na sledećem linku: psk 2017januar 2

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

23.02.2017.

REZULTATI ISPITA U DRUGOM JANUARSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA (MEHATRONIKA)

Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2017 januar 2

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

22.02.2017.

REZULTATI ISPITA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG 20.02.2017. 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

21.02.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 20.02.2017. 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME1 2013-2014

Uvid u radove u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

17.02.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  DIZALICE – 14.02.2017.

Rezultate ispita možete pogledati ovde: Karton_D_2016-17_17.02.2017

Ostalim kandidatima rezultati su poslati na mejl.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

10.02.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 ODRŽANOG 08.02.2017. 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME2 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

06.02.2017.

REZULTATI ISPITA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG 04.02.2017. 

Studentima koji su prepisivali zabranjuje se da izađu u sledećem ispitnom roku.
Ovo je poslednja blaža opomena pred rigoroznije sankcije koje će snaći studente koji se koriste nedozvoljenim sredstvima.

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

06.02.2017.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 06.02.2017. IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: tmim jan 1

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

 

04.02.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 04.02.2017. 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME1 2013-2014

Uvid u radove u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

03.02.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  DIZALICE – 01.02.2017.

Rezultate ispita možete pogledati ovde: Karton_D_2016-17_03.02.2017

Ostalim kandidatima rezultati su poslati na mejl.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

31.01.2017.

REZULTATI NA KRAJU NASTAVE IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA (MEHATRONIKA)

Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2017 kraj nastave

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

31.01.2017.

REZULTATI TESTOVA IZ PREDMETA  DIZALICE

Rezultate testova možete pogledati ovde: Karton_D_2016-17_31.01.2017

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

29.01.2017.

REZULTATI TREĆEG KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG 25.01.2017. 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI – STARI STUDENTI

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

27.01.2017.

REZULTATI TREĆEG KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 23.01.2017. 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME1 2013-2014

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

26.01.2017.

REZULTATI TREĆEG KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 25.01.2017. 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

26.01.2017.

UPIS OCENA IZ PREDMETA  OSNOVI RAČUNARSTVA I PROGRAMIRANJA

Studenti 1. godine smera Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo – GRUPA 12 (koji su prijavili ispit za 27.01.2017.) treba da ostave indekse kod predmetnog asistenta (Kula, Kancelarija 508) najkasnije do utorka (31.01.2017.) do 9 h.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

25.01.2017.

REZULTATI TESTOVA IZ PREDMETA  OSNOVI TRANSPORTNIH MAŠINA

Rezultate možete pogledati ovde: M4_2016-17_ Osnovi transportnih masina – stanje -25.01.2017.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

25.01.2017.

OBAVEŠTENJE MEHANIKA MAŠINA (MEHATRONIKA)

TEST IZ WORKING MODELA ĆE SE ODRŽATI PREMA RASPOREDU KOJI MOŽETE PRONAĆI NA SLEDEĆEM LINKU: Test iz WORKING MODELA

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

24.01.2017.

REZULTATI 3. TESTA IZ PREDMETA  DIZALICE

Rezultate 3. testa možete pogledati ovde: Karton_D_2016-17_24.01.2017

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

23.01.2017.

Rezultati testa III iz predmeta Motori SUS, održanog 19.01.2017, za studente Saobraćaja i transporta (generacija 2016/2017) 

Rezultati su dostupni na sledećem linku:

Rezultati testa III – SAOBRAĆAJCI 2016-2017

Sa Katedre za motore i vozila

22.01.2017.

REZULTATI TREĆEG KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG 19.01.2017. 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

21.01.2017.

REZULTATI TREĆEG KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 20.01.2017. 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

18.01.2017.

TREĆI KOLOKVIJUM IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI  I MAŠINSKI ELEMENTI 1 ĆE SE ODRŽATI 25.01.2017. U AMFITEATRIMA A1 (MAŠINSTVO) I A4 (MEHATRONIKA) SA POČETKOM U 8h.

SA KATEDRE

16.01.2017.

REZULTATI 2. TESTA IZ PREDMETA  DIZALICE

Rezultate 2. testa možete pogledati ovde: Karton_D_2016-17_16.01.2017

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

04.01.2017.

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 30.12.2016. 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

03.01.2017.

REZULTATI IZ PRVE TEORIJE I PRVOG ZADATKA IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA (MEHATRONIKA)

Rezultate možete pogledati ovde: Mehatronika teorija 1 i zadatak 1 nastava 2016-2017

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

27.12.2016.

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG 26.12.2016. 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

 

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

22.12.2016.

REZULTATI PRVOG TEORIJSKOG TESTA IZ PREDMETA PRENOS SNAGE I KRETANJA (MAŠINSTVO)

Rezultate možete pogledati na sledećem linku: psk teorija 1 nastava 2016

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

15.12.2016.

OBAVEŠTENJE PRENOS SNAGE I KRETANJA (MAŠINSTVO)

Prvi teorijski test će se održati u sredu, 21.12. u 12:15 u sali MID5.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

15.12.2016.

OBAVEŠTENJE MEHANIKA MAŠINA (MEHATRONIKA)

1. Prvi teorijski i prvi računski kolokvijum će se održati u utorak 27.12. u 20:00 u amfiteatru A3.
2. Grupa 4 će imati vežbe u sredu 21.12. u 15:30 u sali AR4.
3. Konsultacije se održavaju sredom i četvrtkom od 10:00 do 12:00 u kabinetu 801.

Predmetni nastavnik:

prof. dr Maja Čavić

13.12.2016.

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG 10.12.2016. 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

13.12.2016.

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 10.12.2016. 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

 

03.12.2016.

REZULTATI DRUGOG DELA PRVOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG 01.11.2016 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

01.12.2016.

DRUGI KOLOKVIJUM IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI  I MAŠINSKI ELEMENTI 1 ĆE SE ODRŽATI 10.12.2016. U AMFITEATRIMA A1 (MAŠINSTVO) I A3 (MEHATRONIKA) SA POČETKOM U 18h (MAŠINSTVO) I 18:30h (MEHATRONIKA).

SA KATEDRE

21.11.2016.

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE I ZADATAKA  IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 19.11.2016. 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – ME1 2016-2017

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME1 2013-2014

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

 

21.11.2016.

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG 19.11.2016. 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

10.11.2016.

PRVI KOLOKVIJUM IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI  I MAŠINSKI ELEMENTI 1 ĆE SE ODRŽATI 19.11.2016. U AMFITEATRIMA A2 (MAŠINSTVO) I A4 (MEHATRONIKA) SA POČETKOM U 11h.

SA KATEDRE

09.11.2016.

REZULTATI 1. KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA  OSNOVI RAČUNARSTVA I PROGRAMIRANJA (grupa 12)

Rezultate 1. kolokvijuma (Microsoft Office Word) možete pogledati ovde: Rezultati WORD grupa 12

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

06.11.2016.

REZULTATI PRVOG DELA PRVOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG 03.11.2016 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Postoji jedan rad na kome nije moguće pročitati ime. Ako ste radili kolokvijum, a na mestu ocene je postavljen znak ” / “, javite se predmetnom asistentu.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

13.10.2016.

REZULTATI POČETNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG 10.10.2016 

Rezultati:

Generacija 2016/2017: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2016-2017

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

10.10.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG 09.10.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

 

10.10.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 09.10.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

10.10.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 ODRŽANOG 09.10.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

06.10.2016.

KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE – Pregled radova

Konsultacije i pregled radova urađenih u programu Inventor Professional će biti u ponedeljak 10.10. u 10 časova u računarskoj učionici u MI D5.

doc. dr Dragan ŽIVANIĆ

06.10.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  DIZALICE  – 03.10.2016.

Pavlović J. MM38/2012 2.deo 6,7 p.

Mijatović M. MM34/2012 2. deo 0,0 p.

Raspopović N. M13823 2. deo 2,5 p.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

05.10.2016.

ISPIT IZ MAŠINSKIH ELEMENATA 1 I MAŠINSKIH ELEMENTA 2 ZAKAZAN ZA 09.10.2016. ĆE POČETI U 9h.

ISPIT IZ MAŠINSKIH ELEMENATA ZAKAZAN ZA ISTI DATUM ĆE POČETI PREMA RASPOREDU U 8h.

SA KATEDRE 

 

04.10.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 02.10.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

04.10.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 ODRŽANOG 02.10.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

 

04.10.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG 02.10.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Uvid u radove je u terminu konsultacija. TERMIN UPISA OCENA BIĆE NAKNADNO OBJAVLJEN.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

04.10.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  DRUMSKA VOZILA (SAOBRAĆAJ I TRANSPORT)

Ispit održan 03.10. položio je Srđan Lazić, ST-74/2013, sa konačnim rezultatom: 57 poena, ocena 6.

Sa Katedre za motore i vozila

03.10.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  POGONSKI SISTEMI 

30.09.2016.

Popović N. MM26/2014 1. deo 0,0 b.

Zarić S. MM12/2014 1. deo 0,0 b.

Nikolić S. MM21/2012 1. deo 0,0 b.

Blagovčanin I. MM49/2014 2. deo 5,0 b.

Pavlović J. MM38/2012 1. deo 6,7 b.  2. deo 10,0 b.

Stanojev Ž. MM1/2013 1. deo 0,5 b.

02.09.2016.

Popović M. MM22/2013 2.deo 5,0 b.

Popović N. MM 26/2014 1. deo 6,7 b.

Blagovčanin I. MM49/2014 Poziva se na usmeni (hitno).

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

02.10.2016.

REZULTATI ISPITA ODRŽANIH 30.09.2016. I 02.10.2016 IZ PREDMETA PRENOS SNAGE I KRETANJA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: psk 2016 septembar 3 i 4

 Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

01.10.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  DIZALICE  – 27.09.2016.

Pupić S. MM4/2012 2.deo 3,1 p.

Pavlović J. MM38/2012 2.deo 1,5 p.

Malacko V. MM46/2013 1. deo 7,5 p.

Mijatović M. MM34/2012 1. deo 8,0 p.

Petraš A. 15811 1. deo 11,3 p.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

30.09.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 ODRŽANOG 30.09.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Uvid u loše urađene zadatke je moguć u subotu 01.10. od 9 do 9:30h.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

30.09.2016.

KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE – Pregled radova

Konsultacije i pregled radova urađenih u programu Inventor Professional će biti u utorak 04.10. u 10 časova u računarskoj učionici u MI D5.

doc. dr Dragan ŽIVANIĆ

30.09.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 29.09.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME1 2014-2015

Studenti koji u polju konačna ocena imaju postavljen znak “???” potrebno je da se jave predmetnom profesoru radi dogovora oko konačne ocene.

Uvid u radove i UPIS ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

29.09.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG 29.09.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove je u terminu konsultacija. TERMIN UPISA OCENA BIĆE NAKNADNO OBJAVLJEN.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

29.09.2016

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 29.09.2016. IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: TMiM sep 3

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

28.9.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  DRUMSKA VOZILA (SAOBRAĆAJ I TRANSPORT)

Rezultati ispita iz predmeta DRUMSKA VOZILA održanog 27.9.2016. godine:

DV rezultati 27 09 2016

Sa Katedre za motore i vozila

28.09.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  POGONSKI SISTEMI  – 24.09.2016.

Blagovčanin Igor MM49/2014  2. deo 4,7 p.

Pavlović Jovan MM38/2012 1. deo 3,0 p.

Stanojev Živana MM1/2013 1. deo 0,0 p.

Popović Miloš MM22/2013 1.deo 6,7 p.

Nikolić Stefan MM21/2012 1. deo 3,5 p.

Zarić Slobodan MM12/2014 1. deo 2,2 p.

 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

27.09.2016.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 24.09.2016. IZ PREDMETA PRENOS SNAGE I KRETANJA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: psk 2016 septembar2

 Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

 

26.09.2016.

UPIS OCENA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ĆE BITI U ČETVRTAK 29.09.2016. U 11:00h U KABINETU 708

SA KATEDRE

25.09.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 ODRŽANOG 24.09.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Studenti koji u polju konačna ocena imaju postavljen znak “???” potrebno je da se jave predmetnom profesoru radi dogovora oko konačne ocene.

Uvid u radove i UPIS ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

23.09.2016.

KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE – Pregled radova

Konsultacije i pregled radova urađenih u programu Inventor Professional će biti u ponedeljak 26.09. u 10 časova u računarskoj učionici u MI D5.

doc. dr Dragan ŽIVANIĆ

22.09.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG 21.09.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove je u terminu konsultacija. TERMIN UPISA OCENA BIĆE NAKNADNO OBJAVLJEN.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

22.09.2016

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 22.09.2016. IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: TMiM sept2

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

22.09.2016.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 22.09.2016. IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA

 (MEHATRONIKA)

 Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2016 septembar 2

 Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

22.09.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 21.09.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Uvid u radove i UPIS ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

21.09.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  DIZALICE  – 17.09.2016.

Tatarević N. MM10/2012 2.deo 11,4 p.

Pupić S. MM4/2012 2.deo 0,5 p.

Pavlović J. MM38/2012 1.deo 6,7 p.

Malacko V. MM46/2013 1. deo 4,4 p.; 2. deo 1,5 p.

 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

21.9.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  DRUMSKA VOZILA (SAOBRAĆAJ I TRANSPORT)

Rezultati ispita iz predmeta DRUMSKA VOZILA održanog 17.9.2016. godine:

DV rezultati 17 09 2016

Upis ocena je u kancelariji 103 na Mašinskom institutu, doc. dr Boris Stojić, u proizvoljnim terminima.

Sa Katedre za motore i vozila

17.09.2016.

KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE – Pregled radova

Konsultacije i pregled radova urađenih u programu Inventor Professional će biti u utorak 20.09. u 9 časova u računarskoj učionici u MI D5.

doc. dr Dragan ŽIVANIĆ

16.09.2016.

OBAVEŠTENJE MAŠINSKI ELEMENTI 

(MAŠINSTVO)

Rok za predaju grafičkog rada je PETAK 30. SEPTEMBAR 2016.

Posle tog datuma izdati grafički radovi više ne važe i moraju se preuzeti novi sa sledećom generacijom studenata.

SA KATEDRE

15.09.2016.

PRIPREMA ZA IZRADU RADOVA U INVENTOR-U ZA TAKMIČENJE “PETAR DAMJANOVIĆ”

Naredne nedelje će se obaviti priprema za izradu radova u Inventor-u za takmičenje “Petar Damjanović” koju će obaviti predstavnici firme OSA-računarski inženjering, koji su i organizatori takmičenja. Zainteresovani studenti treba da se jave D. Živaniću na mejl zivanic@uns.ac.rs do ponedeljka 19.09.2016. do 10 časova.

doc. dr Dragan ŽIVANIĆ

12.09.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  POGONSKI SISTEMI  – 10.09.2016.

Blagovčanin Igor MM49/2014  1. deo 7,0 p.

Topolčanji Janoš MM17/2014 2. deo 9,0 p. Konačna ocena 6 (56 p.)

Tot Jožef MM3/2014 2. deo 8,0 p. Konačna ocena 6 (60 p.)

Bodrožić Aleksandar 16007 1. deo 1,4 p.

Pranjić Ivica MM39/2013 2. deo 10 p.

Pavlović Jovan MM38/2012 1. deo 4,5 p.

 

 

 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

12.09.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  METALNE KONSTRUKCIJE  – 06.09.2016.

Rezultate ispita možete pogledati ovde: Rezultati MK sept 1_2016

 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

12.09.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 ODRŽANOG 10.09.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Uvid u radove i UPIS ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

10.09.2016.

UPIS OCENA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ĆE BITI U PONEDELJAK 12.09.2016. U 12:30h U KABINETU 708

SA KATEDRE

09.09.2016.

OBAVEŠTENJE – KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

Konsultacije i pregled radova urađenih u programu Inventor Professional će biti u utorak 13.09. u 13 časova u računarskoj učionici u D5.

doc. dr Dragan Živanić

08.09.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ODRŽANOG 07.09.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

08.09.2016

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 08.09.2016. IZ PREDMETA TEORIJA MEHANIZAMA I MAŠINA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: mehanizmi masinstvo septembar 1

Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

07.09.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 07.09.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Uvid u radove i UPIS ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

06.09.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  DIZALICE  – 03.09.2016.

Tatarević N. MM10/2012  2. deo: 3,5 b.

Malacko V. MM46/2013 1.deo: 5,4 b.

Pupić S. MM4/2012 2.deo: 0,0 b.

Stojković D. MM25/2012 2.deo: 9,5 b.

Raspopović N. 13823 2.deo: 6,7 b.

 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

05.9.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  TEORIJA KRETANJA DRUMSKIH VOZILA  OD 02.9.2016.

Rezultate ispita možete pogledati ovde: TKDV 2016 rezultati Septembar 2016

 

Sa Katedre za Motore i vozila

18.07.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  POGONSKI SISTEMI  – 13.07.2016.

Rezultate ispita možete pogledati ovde: Karton_PS_2015-16_15.07.2016

 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

14.07.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 ODRŽANOG 13.07.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2013/2014:  SPISAK STUDENATA – ME2 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

Uvid u radove i UPIS ocena je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

13.07.2016.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 13.07.2016. IZ PREDMETA PRENOS SNAGE I KRETANJA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: psk 2016 jul

 Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

12.07.2016.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 11.07.2016. IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA

 (MEHATRONIKA)

 Rezultate možete pogledati ovde: MEHANIKA MASINA juni 2

 Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

12.07.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  DIZALICE – 06.07.2016.

Rezultate ispita možete pogledati ovde: Karton_D_2015-16_12.07.2016

NEGOVANOVIĆ NEMANJA POZIVA SE NA USMENI ISPIT.

Veselinović Petar 16379 1.deo: 8,5 b.

Jojić Nikola 16263 2.deo: 6,7 b.

Smoljanić Aleksandar 16010 2.deo: 11,2 b.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

11.07.2016

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 11.07.2016. IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: jun2

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

11.07.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 09.07.2016 

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME1 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

11.07.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI  ODRŽANOG 09.07.2016.

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

06.07.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  DRUMSKA VOZILA (SAOBRAĆAJ I TRANSPORT)

Rezultati ispita iz predmeta DRUMSKA VOZILA održanog 06.7.2016. godine:

DV rezultati 2016 jul

Studenti koji su položili ispit (55 i više poena) mogu doći da upišu ocenu u petak 08.7.2016., u 11:30 h u kancelariji 103 na Mašinskom institutu, doc. dr Boris Stojić.

Studenti koji imaju 55 poena ili više, a ne žele da im se upiše ocena u ovom roku obavezno da se jave emailom na bstojic@uns.ac.rs ili ruzic@uns.ac.rs do tog termina.

 

Sa Katedre za motore i vozila

01.07.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  POGONSKI SISTEMI – 25.06.2016.

Rezultate ispita možete pogledati ovde: Karton_PS_2015-16_01.07.2016

Samouković Đorđe MM33/2013:

1. deo 10,0 b.

2.deo 2,0 b.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš

28.06.2016.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 25.06.2016 IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME2 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

28.06.2016.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 25.06.2016. IZ PREDMETA PRENOS SNAGE I KRETANJA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: psk 2016 juni 1

 Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

28.06.2016.

UPIS OCENA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ĆE BITI U UTORAK 28.06.2016. OD 9 DO 9:30h U KABINETU 708

SA KATEDRE

24.06.2016

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 23.06.2016. IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: mmstud1

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

24.06.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI  ODRŽANOG 22.06.2016.

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

24.06.2016.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 23.06.2016. IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA

 (MEHATRONIKA)

 Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2016 jun 1

 Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

23.06.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 22.06.2016.

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

22.06.2016.

REZULTATI ISPITA –  DIZALICE (18.06.2016)

1.DEO:

Jojić Nikola 16263  6,7 b.

Raspopović Nenad 13823 10,0 b.

Veselinović Petar 16379 0,0 b.

2. DEO:

Negovanović Nemanja MM17/2011 2,7 b.

Kujundžić Zlatko MM51/2012 8,5 b.

 

 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

20.06.2016.

REZULTATI ISPITA IZ DRUMSKIH VOZILA (SAOBRAĆAJ I TRANSPORT)

Saobracaj DV rezultati 2016 06 18

 

Sa Katedre za motore i vozila

20.06.2016.

REZULTATI TESTOVA (PREDISPITNE OBAVEZE) –  POGONSKI SISTEMI

Rezultate možete pogledati ovde: Karton_PS_2015-16_20.06.2016

 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

14.06.2016

UKUPNI REZULTATI U TOKU NASTAVE IZ PREDMETA TEORIJA MAŠINA I MEHANIZAMA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: Rezultati TMiM

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Kostić

12.06.2016.

POPRAVNI ZA TESTOVE i KONSULTACIJE U VEZI GRAFIČKIH RADOVA  POGONSKI SISTEMI

Konsultacije u vezi grafičkih radova održaće se 16.06.2016. u 10:00 u učionici MI D5.

Popravni termin za testove (predispitne obaveze): 17.06.2016. u 12:00 u učionici MI D5.

 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

06.06.2016.

REZULTATI III KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE I II KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

03.06.2016.

REZULTATI 2. TESTA IZ PREDMETA  POGONSKI SISTEMI

Rezultate 2. testa možete pogledati ovde: Karton_PS_2015-16_03.06.2016

***

Samouković Đorđe MM33/2013  Test 1 5,7 b.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

27.05.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  DIZALICE I ZNR U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA (Majski apsolventski rok) – 21.05.2016.

DIZALICE:

Negovanović Nemanja MM7/2011  1. deo  16,3 b.

Kujundžić Zlatko MM51/2012 1. deo  6,7 b.

Olujić Denis MM14/2012  2. deo  18,5 b.

Veselinović Petar 16379 1. deo 4,2 b.

Petraš Arnold 15811 1. test 9,5 b.

ZNR U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA:

Đukanović Ivana 1193  2. test kod prof. dr Šostakova  6,8 b.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

24.05.2016.

RAČUNARSKE VEŽBE IZ PREDMETA  METALNE KONSTRUKCIJE – Izrada 2. grafičkog rada

Računarske vežbe iz predmeta Metalne konstrukcije (izrada radioničke dokumentacije u okviru 2. grafičkog rada “Montažni nastavak”) održaće se prema sledećem rasporedu:

Grupa 22: 26.05.2016. (četvrtak), 9:00-10:30, učionica MI D5 Galerija

Grupa 21: 27.05.2016. (petak), 14:00-15:30, učionica MI D5 Galerija

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

23.05.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  POGONSKI SISTEMI – 19.05.2016.

Rezultate 1. dela ispita možete pogledati ovde: Karton_PS_2015-16_23.05.2016

Molović Srđan MM40/2012  1. deo  6,9 b.

VAŽNO: 2. test (predispitne obaveze) održaće se na vežbama 02.06.2016. u 10:30 u učionici MI D5.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

22.05.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  POGONSKI SISTEMI – Majski apsolventski rok

Bodrožić Aleksandar 16007  Test 2  7,2 b.

Vuković Milan 16006 2. deo 6,7 b.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

 

09.05.2016.

1. DEO ISPITA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI

1.deo ispita iz predmeta Pogonski sistemi održaće se 19.05.2016. na vežbama u 10:30 u učionici MI D5.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

26.04.2016.

REZULTATI 1. TESTA IZ PREDMETA  POGONSKI SISTEMI

Rezultate 1. testa možete pogledati ovde: Karton_PS_26.04.2016

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

25.04.2016.

REZULTATI 1. TESTA IZ PREDMETA  KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

Rezultate 1. testa možete pogledati ovde: Rezultati testa I – Kompjutersko projektovanje

Predmetni asistent:

dr inž. Radomir ĐOKIĆ

25.04.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA ODRŽANOG 17.04.2016.

(smer: Inženjerstvo zaštite na radu)

Testovi kod prof. dr Šostakova:

1. test:

Đukanović Ivana 1193 5,5 b.

2. test:

Kosanović Marko ZR33/2012 3,3 b.

Test kod prof. dr Georgijevića:

Mačkić Danijela ZR14/2012 5,6 b.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

20.04.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI ODRŽANOG 17.04.2016.

1. deo:

Pranjić Ivica MM39/2013  12,5 b.

Pupić Svetlana MM4/2012  10,5 b.

2. test:

Bodrožić Aleksandar 14007 2,4 b. 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

18.04.2016.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 17.04.2016. IZ PREDMETA PRENOS SNAGE I KRETANJA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: psk 2016 april

 Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

18.04.2016.

REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 ODRŽANIH 17.04.2016.

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

 

17.04.2016.

UPIS OCENA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI ĆE BITI U PONEDELJAK 18.04.2016. U 12h U KABINETU 708

SA KATEDRE

15.04.2016.

RAČUNARSKE VEŽBE IZ METALNIH KONSTRUKCIJA (3. GODINA, GRUPA 22)

Računarske vežbe iz Metalnih konstrukcija (izrada tehničke dokumentacije za 1. grafički rad) održaće se 19.04.2016. (utorak) od 13 h na galeriji Laboratorije MI D5.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

14.04.2016.

KOLOKVIJUM IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 ĆE SE ODRŽATI U NEDELJU 17.04.2016. GODINE U 12:30h U UČIONICAMA 203 I 204.

SA KATEDRE

13.04.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI  ODRŽANOG 09.04.2016.

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI – STARI STUDENTI

Ukoliko niste zadovoljni ocenom molimo Vas da nas obavestite u što kraćem roku.

Uvid u radove u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

11.04.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 09.04.2016.

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME1 2014-2015

Uvid u radove je u terminu konsultacija.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

11.04.2016

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 10.04.2016. IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA

 (MEHATRONIKA)

 Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2015 april

Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

05.04.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA DIZALICE ODRŽANOG 02.04.2016.

1. deo:

Bokić Stefan  MM9/2011  8,0 b.

Malacko Vanja MM46/2013  2,0 b.

Pupić Svetlana  MM4/2012  0,5 b.

 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

24.03.2016.

REZULTATI PRVOG TEORIJSKOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 ODRŽANOG 23.03.2016.

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

21.03.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA ODRŽANOG 19.03.2016.

(smer: Inženjerstvo zaštite na radu)

Testovi kod prof. dr Šostakova:

1. test:

Mačkić Danijela ZR14/2012  6,5 b.

Crepulja Milana ZR12/2012  6,5 b.

Tejić Slađana ZR17/2012  6,8 b.

2. test:

Tejić Slađana ZR17/2012 3,3 b.


Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

21.03.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA DIZALICE ODRŽANOG 19.03.2016.

1. deo:

Iliktarević Nebojša MM4/2011  1,5 b.

Malacko Vanja MM46/2013  2,0 b.

2. deo:

Majstorović Tijana MM47/12  poziva se na usmeni. 

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

18.03.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA POGONSKI SISTEMI ODRŽANOG 12.03.2016.

1. deo: Vuković Milan 16066   6,9 b.

2. test: Raspopović Nenad 13823  5,3 b.

2. deo ispita: Raspopović Nenad 13823  16,2 b.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

08.03.2016.

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2 ODRŽANOG 07.03.2016.

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME2 2015-2016

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

24.02.2016.

UPIS OCENA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI, MAŠINSKI ELEMENTI 1 I MAŠINSKI ELEMENTI 2 ĆE BITI U PONEDELJAK 29.02.2016. U 10h U KABINETU 708

SA KATEDRE

23.02.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA ODRŽANOG 20.02.2016.

(smer: Inženjerstvo zaštite na radu)

Rezultati ispita mogu se pogledati ovde: Rezultati BZRuUT,PiS_feb2016_23.02.2016

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

20.02.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2  ODRŽANOG 20.02.2016.

Rezultati:

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME2 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MEHATRONIKA – ME2 STARI STUDENTI

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

20.02.2016.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 20.02.2016. IZ PREDMETA PRENOS SNAGE I KRETANJA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: psk 2016 januar 2

 Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

18.02.2016.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 18.02.2016. IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA

 (MEHATRONIKA)

 Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2015 januar 2

Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

17.02.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1 ODRŽANOG 17.02.2016.

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME1 2014-2015

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MEHATRONIKA – ME1 STARI STUDENTI

Uvid u radove i upis ocena je svakog radnog dana od 10 do 12h.

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

17.02.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA DIZALICE ODRŽANOG 11.02.2016.

Rezultati ispita mogu se pogledati ovde: Karton_D_2015-16_17.02.2016

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

10.02.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA ODRŽANOG 05.02.2016.

(smer: Inženjerstvo zaštite na radu)

Rezultati ispita mogu se pogledati ovde: Rezultati BZRuUT,PiS_jan2016_10.02.2016

Tot Aron ZR 1/2011 (deo Liftovi i neprekidni transport): 4,4 bodova.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

07.02.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 2  ODRŽANOG 05.02.2016.

Rezultati:

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME2 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – ME2 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – ME2 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MEHATRONIKA – ME2 STARI STUDENTI

Uvid u radove je svakog radnog dana od 10 do 12h. Upis ocena za predmete ME, ME1 i ME2 je u petak 12.02. u 10 sati.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

06.02.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI  ODRŽANOG 02.02.2016.

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013:  SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Uvid u radove je svakog radnog dana od 10 do 12h. Upis ocena je u petak 12.02. u 10 sati.

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

05.02.2016.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 05.02.2016. IZ PREDMETA PRENOS SNAGE I KRETANJA

 (MAŠINSTVO)

 Rezultate možete pogledati ovde: psk 2016 januar 1

 Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

05.02.2016.

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 03.02.2016. IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA

 (MEHATRONIKA)

 Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2015 januar 1

Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

03.02.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – ME1 2014-2015

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MEHATRONIKA – ME1 STARI STUDENTI

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

03.02.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA DIZALICE ODRŽANOG 30.01.2016.

Rezultati ispita mogu se pogledati ovde: Karton_D_2015-16_03.02.2016

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

01.02.2016.

REZULTATI IZ PREDMETA OSNOVI MOTORNIH VOZILA

Rezultati iz predmeta Osnovi motornih vozila, šk. 2015/16. posle održanog testa 31.01.2016.

Preuzimanje rezultata: Rezultati 2 testa 2016 01 31

Sa Katedre za motore i vozila

01.02.2016.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MOTORNA VOZILA

Preuzimanje reuzultata: rezultati ispita 2016 01 31

Sa Katedre za motore i vozila

29.01.2016.

REZULTATI TESTOVA IZ PREDMETA DIZALICE – Popravni

Rezultati se mogu videti ovde: Karton_D_2015-16_29.01.2016.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

29.01.2016.

REZULTATI 2. KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Stari studenti: SPISAK STUDENATA – MASINCI STARI STUDENTI

Predmetni asistent:

Doc. dr Milan Rackov

26.01.2016.

UKUPNI REZULTATI OSTVARENI U TOKU NASTAVE IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA

 (MEHATRONIKA)

 Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika 2015 rezultati posle nastave

Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

24.01.2016.

REZULTATI 2. KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Predmetni asistent:

Ivan Knežević, mast. inž. maš.

24.01.2016.

UPIS OCENA IZ OSNOVA RAČUNARSTVA I PROGRAMIRANJA I OSNOVA RAČUNARSTVA

Upis ocena iz predmeta Osnovi računarstva i programiranja i Osnovi računarstva održaće se 27.01.2016. u 9:00. Studenti koji su prijavili ispit za prvi termin u januarskom roku, mogu ostaviti indekse kod predmetnog asistenta najkasnije do 26.01.2016. do 12:00.

24.01.2016.

REZULTATI 3. KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

22.01.2016.

REZULTATI 3. KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

22.01.2016.

UPIS OCENA IZ OSNOVA RAČUNARSTVA I PROGRAMIRANJA “grupa 12″

Studenti koji su položili predmet Osnovi računarstva i programiranja mogu ostaviti indekse za upis ocena kod asistenta Zelića ili u Sekretarijatu za mehanizaciju najkasnije do ponedeljka (25.01.2016.) do 12 h.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

21.01.2016.

REZULTATI 2. RAČUNSKOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA

 (GRUPA ČETVRTAK)

Rezultati II računskog kolokvijuma iz Mehanike mašina, Mehatronika, grupa četvrtak. Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika zadatak2 nastava 2015 cetvrtak

Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

19.01.2016.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZAŠTITE NA RADU

Studenti koji su položili sve testove iz predmeta Zaštita na radu u unutrašnjem transportu, na pretovaru i u skladištima mogu odabrati seminarski rad.

Teme seminarskih radova date su u nastavku.

TEME SEMINARSKIH RADOVA

Uputstva i smernice za izradu seminarskih radova_final_2014.

Naslovna strana

Tekst seminarskog rada

Sadrzaj

Prilog

Detaljnije informacije o seminarskim radovima mogu se dobiti od asistenta Zelića.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

19.01.2016.

REZULTATI 2. TESTA IZ PREDMETA DIZALICE ODRŽANOG 13.01.2016.

Rezultati 2. testa mogu se pogledati ovde: Karton_D_2015-16_19.01.2016

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

18.01.2016.

REZULTATI 2. RAČUNSKOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA

 (GRUPA PONEDELJAK)

Rezultati II računskog kolokvijuma iz Mehanike mašina, Mehatronika, grupa ponedeljak. Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika zadatak2 nastava 2015 ponedeljak

Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

12.01.2016.

KOLOKVIJUM IZ ZADATAKA IZ MAŠINSKIH ELEMENATA I MAŠINSKIH ELEMENATA 1

Kolokvijum iz zadataka iz Mašinskih elemenata i Mašinskih elemenata 1 će se održati prema sledećem rasporedu:

Mašinski elementi – 23.01.2016. u 08:00 h u učionicama 203 i 204.

Mašinski elementi 1 – 24.01.2016. u 08:00 h u učionici 109 A.

Sa katedre

06.01.2016.

POLAGANJE 2. TESTA IZ PREDMETA DIZALICE

Polaganje 2. testa iz predmeta Dizalice održaće se 13.01.2016. u terminu vežbi (od 9:45) u učionici MI D5.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

31.12.2015.

REZULTATI 2. KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Predmetni profesor:

Prof. dr Siniša Kuzmanović

31.12.2015.

REZULTATI 2. KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Predmetni profesor:

Doc. dr Milan Rackov

29.12.2015.

REZULTATI 1. DELA ISPITA IZ PREDMETA DIZALICE ODRŽANOG 22.12.2015.

Rezultati 1. dela ispita mogu se pogledati ovde: Karton_D_2015-16_29.12.2015

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

28.12.2015.

REZULTATI 1. TEORIJSKOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PRENOS SNAGE I KRETANJA

Rezultati I teorijkog kolokvijuma iz Prenosa snage i kretanja, Mašinstvo. Rezultate možete pogledati ovde: psk teorija 1 nastava 2015

Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

19.12.2015.

REZULTATI 1. KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Predmetni asistent:

Ivan Knežević, mast. inž. maš.

16.12.2015.

POLAGANJE 1. DELA ISPITA IZ PREDMETA DIZALICE

 1. deo ispita iz predmeta Dizalice održaće se 22.12.2015. (utorak) u 12:15 u učionici MI D5.

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

14.12.2015.

REZULTATI 2. KOLOKVIJUMA IZ TEORIJE IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI 1

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – ME1 2015-2016

Predmetni asistent:

Ivan Knežević, mast. inž. maš.

11.12.2015.

REZULTATI 2. KOLOKVIJUMA IZ ZADATAKA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI

Rezultati:

Generacija 2015/2016: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2015-2016

Generacija 2014/2015: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2014-2015

Generacija 2013/2014: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2013-2014

Generacija 2012/2013: SPISAK STUDENATA – MASINCI 2012-2013

Predmetni asistent:

Ivan Knežević, mast. inž. maš.

10.12.2015.

REZULTATI 1. RAČUNSKOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA

 (GRUPA ČETVRTAK)

Rezultati I računskog kolokvijuma iz Mehanike mašina, Mehatronika, grupa četvrtak. Rezultate možete pogledati ovde:mehatronika zadatak1 nastava 2015 cetvrtak

Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

08.12.2015.

REZULTATI 1. TESTA IZ PREDMETA OSNOVI MOTORNIH VOZILA

ODRŽANOG 05.12.2015.

Rezultati 1. testa iz predmeta Osnovi motornih vozila održanog 05.12.2015. godine.  Rezultate možete pogledati ovde: Rezultati 1 testa 2015 12 05

 

Predmetni nastavnik:

Doc. dr Dragan Ružić

07.12.2015.

REZULTATI 1. RAČUNSKOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA

 (GRUPA PONEDELJAK)

Rezultati I računskog kolokvijuma iz Mehanike mašina, Mehatronika, grupa ponedeljak. Rezultate možete pogledati ovde:mehatronika zadatak1 nastava 2015 ponedeljak

Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

03.12.2015.

REZULTATI 1. TEORIJSKOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA

 (GRUPA ČETVRTAK)

Rezultati I teorijskog kolokvijuma iz Mehanike mašina, Mehatronika, grupa četvrtak. Rezultate možete pogledati ovde:mehatronika teorija1 nastava 2015 cetvrtak

Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

 

30.11.2015.

REZULTATI 2. TESTA IZ PREDMETA ZAŠTITA NA RADU U UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU, NA PRETOVARU I U SKLADIŠTIMA

(smer: Inženjerstvo zaštite na radu)

Rezultati 2. testa (2. deo gradiva kod prof. dr Šostakova) mogu se pogledati ovde: Rezultati_30.11.2015

Predmetni asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.

30.11.2015.

REZULTATI 1. TEORIJSKOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MEHANIKA MAŠINA

 (GRUPA PONEDELJAK)

Rezultati I teorijskog kolokvijuma iz Mehanike mašina, Mehatronika, grupa ponedeljak. Rezultate možete pogledati ovde: mehatronika teorija1 nastava 2015 ponedeljak

Predmetni profesor:

Doc. dr Maja Čavić

24.11.2015.

REZULTATI 1. TESTA IZ PREDMETA DIZALICE

Rezultati 1. testa iz predmeta Dizalice mogu se pogledati ovde: Karton_D_2015-16_24.11.2015

Predmetni  asistent:

Atila ZELIĆ, mast. inž. maš.