O Departmanu

Studije

Mašine i uređaji su neizostavan i važan deo savremenog sveta. Naš studijski program namenjen je onima koji će taj deo sveta proširiti i osavremeniti.


Sve mašine koje koristimo, a koje su dovele do civilizacijskog nivoa i blagodeti koje uživamo, neko je konstruisao. Departman nudi modernu viziju konstrukterstva koja pored baznih mašinskih disciplina počiva i na interdisciplinarnom korišćenju znanja iz informatike, računarske tehnike, primenjene elektrotehnike i elektronike, ali i sistemskom prilazu problemima i nihovom rešavanju, kao što je to u visokorazvijenim zemljama.
Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo obrazuje akademske profile kadrova za razvoj, projektovanje, konstruisanje, eksploataciju, održavanje i zaštitu pri radu mašina i opreme iz oblasti transportne tehnike i logistike, poljoprivredne i prehrambene tehnike, motora i motornih vozila.

Studenti se kvalifikuju za rad u preduzećima za projektovanje, inženjering i konsalting, razvojnim službama proizvodnih organizacija, privatnim konsultantskim, prometnim i proizvodnim preduzećima:

 • industriji,

 • poljoprivredi,

 • javnim službama,  

 • uslužnim delatnostima,  

 • malim i srednjim preduzećima,  

 • sopstvenom preduzeću, 

 • istraživačkim i razvojnim institutima,   

 • trgovačkim preduzećima,   

 • predstavništvima,  

 • osiguranju,

i mogu se zapošljavati na različitim poslovima kao rukovodilac razvoja, istraživač, projektant, konstruktor, inspektor, ekspert, inženjer za kapitalni razvoj, inženjer održavanja i sl.

Studije na Departmanu podeljene su na tri stepena:

Prvi stepen studija – osnovne akademske studije: Traju četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB (Evropski sistem prenosivih bodova), uključujući i završni rad, koji vredi 15 ESPB.

Drugi stepen studija – master studije: Traje jednu godinu (dva semestra) i predstavlja nastavak osnovnih akademskih studija, sa obavezom sticanja dodatnih 60 ESPB, tako da završetkom drugog stepena student stiče ukupno 300 ESPB. Na drugom stepenu student ima mogućnost izbora između tri grupe predmeta – područja):

 • Projektovanje mašina, transport i logistika,

 • Poljoprivredno i prehrambeno mašinstvo,

 • Automobilsko inženjerstvo,

sa više izbornih predmeta unutar istih, koji studenta pripremaju za direktno uključivanje u željenu granu privredne aktivnosti u zemlji ili inostranstvu. Izabrana grupa predmeta – područje unosi se u dodatak diplomi studenta.

Treći stepen studija – doktorske studije: Traju tri godine (šest semestara) i predstavlja nastavak diplomskih – master studija, sa obavezom sticanja 180 ESPB, tako da završetkom doktorskih studija student stiče ukupno 480 ESPB.

O_departmanu O_departmanu1

Na Departmanu za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo nastava se izvodi u okviru tri katedre:

 • Katedra za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku;

 • Katedra za motore i vozila;

 • Katedra za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo.

Na Mehanizaciji i konstrukcionom mašinstvu je do sada diplomiralo preko 600 studenata, magistriralo preko 30 i doktoriralo preko 20 kandidata. Na ovom Departmanu trenutno studira oko 200 studenata.

 

O_departmanu2

Naučnoistraživački rad

Naučna istraživanja se odvijaju u okviru domaćih i međunarodnih projekata. Na Departmanu je do sada realizovano oko 130 naučnoistraživačkih projekata i tema.

O_departmanu3 O_departmanu4
O_departmanu5+ O_departmanu6

Program podrške privredi

Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo ima preko 400 izrađenih projekata, realizovanih u saradnji sa privredom. Područja saradnje Departmana sa privredom su:

 • Projektovanje, konstruisanje i tehnički nadzor nad izvođenjem mašina, vozila, uređaja i opreme, metalnih konstrukcija, tehnoloških linija, itd.

 • Ispitivanje kvaliteta i preventivni i periodični pregledi mašina i uređaja sa stanovišta bezbednosti i zdravlja na radu;

 • Ekspertize, sudska veštačenja i konsalting usluge;

 • Atestiranje i ispitivanje motornih vozila;

 • Pregled merila u saobraćaju;

 • Stručna obuka, kursevi i seminari itd.