MEHANIKA MAŠINA (smer: Mehatronika)

Predmet: MEHANIKA MAŠINA
(smer: Mehatronika)
Izvođači nastave:
doc. dr Maja Čavić
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 4
Fond časova: 2+1+1
Obrazovni cilj: Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i problematikom analize i sinteze mehanizama i mašina.
Ishod obrazovanja (stečena znanja): Sposobnost upotrebe standardnih mehanizama u složenim mehaničkim sistemima i mašinama, osposobljenost za primenu standardnih metoda za kinematičku i dinamičku analizu mehanizama i mašina.

Osnovna literatura:

1. Zlokolica M., Čavić M., Kostić M.: Mehanika mašina, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2005.
2. Zlokolica M., Čavić M., Kostić M.: Odabrani primeri iz mehanike mašina, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2005.

Način polaganja:
• Predispitne obaveze:
– prisustvo – 5 bodova,
– test (simulacija) – 15 bodova,
– grafički rad – 10 bodova.
Da bi se ostvarilo pravo na polaganje ispita potrebno je ostvariti više od 55% bodova na predispitnim obavezama.
Potpis se dobija za pohađanje nastave i potrebno je prisustvovati na više od 55% predavanja i vežbi.
• Završni ispit:
– Teorija 1 – 15 bodova,
– Teorija 2 – 15 bodova,
– Zadatak 1 – 20 bodova,
– Zadatak 2 – 20 bodova.

Materijali za nastavu