Izrada vizira za medicinske ustanove

Nakon pojave virusa COVID-19 u našoj zemlji bilo je potrebno obezbediti zaštitnu opremu za medicinske radnike. Čim se ukazala potreba za zaštitnim vizirima aktiviran je pokret “Vizionari Srbije” u koji su se uključili nastavnici i asistenti sa Fakulteta tehničkih nauka. Među njima je bio naš asistent Ivan Knežević koji je sa 3D štampačem koji poseduje Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo dnevno pravio 8 vizira.

Procedura pravljenja vizira je prikazana na slikama ispod:

vizir 1

Slika 1. 3D model vizira pripremljen za štampu

20200420_161711Slika 2. Štampa u toku

20200420_165037Slika 3. Gotova štampa

VizirSlika 4. Gotov vizir