3D štampa čeličnog mosta

          Startup kompanija MX3D iz Holandije planira da postavi 2019. čelični most preko kanala u Amsterdamu. Most će biti izrađen potpuno putem 3D štampe. Na njemu će se nalaziti senzori koji će konstantno davati informacije o stanju mosta. Više pogledajte na snimku: