Saradnja sa privredom: Katedra za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo

Kontakti za saradnju sa privredom:

Sekretarijat Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo:

Tel.: 021/ 485 2366

Ivan Knežević, mast. inž. maš.

Tel.: 021/ 485 2381

E-mail: ivanknezevic@uns.ac.rs